Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Weinig gulle giften voor Irak

23 okt 03

In 2004 heeft Irak 9 miljard dollar nodig voor de wederopbouw. Het is een blok aan het been van president Bush: de wederopbouw van Irak. Terwijl hij het Amerikaanse Congres heeft gevraagd om 20 miljard dollar voor de wederopbouw, wordt verwacht dat de bijdrage van andere landen die vandaag en morgen deelnemen aan de donorconferentie in Madrid slechts twee miljard zal bedragen.

Dat bedrag staat in schril contrast tot de geschatte kosten van de wederopbouw van Irak: 75 miljard dollar. Met hun bescheiden bijdragen geven veel van de deelnemende landen uiting aan hun scepsis met betrekking tot de Amerikaanse plannen in Irak. Alleen Japan tast diep in de buidel en heeft 1,5 miljard toegezegd.

De Russische onder-minister van Buitenlandse Zaken Fedotov liet aan de vooravond van de donorconferentie weten dat zijn land al helemaal niet plan is geld aan Irak te doneren. Wel zijn Russische bedrijven bereid flink te investeren in de wederopbouw van Irak. Met het regime van Saddam Hoessein hebben Russische bedrijven tal van deals gesloten voor het bouwen van energiecentrales en waterzuiveringsinstallaties. Fedotov sprak de hoop uit dat deze afspraken op korte termijn goedgekeurd zullen worden door de huidige autoriteiten.

Verrassend genoeg heeft Israël, dat niet is uitgenodigd voor de donorconferentie, aangegeven wel bereid te zijn om Irak financieel te steunen. Volgens de Israëlische ambassadeur in Spanje is de economische situatie van Israël niet rooskleurig. "Maar als we om een bijdrage worden gevraagd, zullen we het overwegen."

Het Nederlandse kabinet is bij nader inzien toch bereid een extra bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Irak. Staatssecretaris Wijn van Financiën zal in Madrid namens het kabinet 13 miljoen euro bijdragen.

De landen die kritisch staan ten opzichte van de Amerikaanse aanwezigheid in Irak brengen hun scepsis niet alleen in geld tot uiting, maar ook in de zwaarte van de delegatie die naar de donorconferentie wordt gestuurd. Zo sturen Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië niet hun minister van Buitenlandse Zaken, maar lager geplaatste functionarissen. De Amerikanen zullen wel op het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn. Zij sturen minister Powell van Buitenlandse Zaken en minister John Snow van Financiën.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief