Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kamer steunt kabinet in kwestie-Wisse Smit

24 okt 03

Een Kamermeerderheid vindt dat premier Balkenende en minister Remkes van Binnenlandse Zaken de kwestie-Mabel Wisse Smit goed hebben aangepakt. Ook oordeelt de Kamer dat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) tijdig en adequaat heeft gehandeld.

Naast de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 toonden ook de ChristenUnie, SGP en SP zich tijdens het Kamerdebat over de kwestie tevreden. Alle fracties vinden het terecht dat er geen parlementaire toestemming komt voor het huwelijk van Wisse Smit met prins Johan Friso.

Alleen de PvdA, GroenLinks en de LPF zijn ontevreden. Deze partijen vinden dat Balkenende de AIVD veel eerder een diepgravend onderzoek naar Wisse Smit had moeten laten doen en verwijten hem gebrek aan leiderschap. "De juiste regie en taxatie ontbraken", zei PvdA-leider Bos.

Bos vindt dat Balkenende met zijn optreden het aanzien van het Koninklijk Huis heeft geschaad en dat hij zijn verantwoordelijkheden heeft ontdoken. De premier reageerde licht geëmotioneerd op die aantijging. "Het raakt me en het stoort me". Hij blijft erbij dat er tot juni geen aanleiding was voor diepgravend onderzoek naar het verleden van Wisse Smit.

Pas toen Wisse Smit in een gesprek op 23 juni aangaf dat ze tijdens haar omgang met maffiabaas Bruinsma op de hoogte was van zijn criminele activiteiten, concludeerde Balkenende dat door een huwelijk de belangen van de Staat in het geding zouden kunnen komen.

Ook volgens de AIVD was er nu nader onderzoek gewenst, waarbij ook de omgang van Wisse Smit met de Bosnische diplomaat Sacirbey betrokken werd. De AIVD heeft uitgezocht of Wisse Smit zelf betrokken was bij strafbare feiten en de conclusie was volgens Balkenende "geruststellend".

CDA, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP vinden dat het aanvullende AIVD-onderzoek in juni te snel en te vluchtig is geweest. Een aantal fracties vroeg zich af waarom de geplande verloving op 30 juni niet was uitgesteld, zodat een uitgebreider onderzoek mogelijk was. Ze verbazen zich er over dat voor het extra onderzoek slechts twee dagen zijn uitgetrokken.

Volgens Balkenende rechtvaardigden pas de begin oktober door Peter R. de Vries aan het licht gekomen gegevens over de relatie tussen Wisse Smit en Bruinsma een diepgaander onderzoek.

Minister Remkes ontkende dat Wisse Smit haar eigen AIVD-dossier heeft ingezien. De Kamer had hier vragen over gesteld naar aanleiding van geruchten dat de verloofde van prins Friso op de hoogte was van de inhoud van haar dossier. Daardoor zou ze alleen hebben bevestigd wat bekend was. Remkes sloot niet uit dat zij via andere kanalen wel wist wat er in haar dossier stond.

Ook Remkes ging in op de reden waarom er eind juni niet dieper is gegraven in het verleden van Wisse Smit. Volgens de minister moet zo'n onderzoek stap voor stap steeds zwaarder worden en moet bij elke nieuw onderzoeksmiddel worden bepaald of daar aanleiding toe is. In dit geval werd niet verder gegaan omdat de zogeheten naslag, waarbij de RIVD alleen de eigen dossiers napluist en daaropvolgde onderzoek in juni daar geen aanleiding toe gaven.

Remkes zegde de Kamer wel toe dat hij opnieuw wil kijken naar de taken, de rol en de bevoegdheden van de AIVD. Fractievoorzitter Verhagen van het CDA pleitte ervoor dat de bevoegdheden van de AIVD worden uitgebreid.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief