Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verdonk terughoudend over aanpak moslimscholen

28 okt 03

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie is niet enthousiast over een voorstel van haar eigen partij, de VVD, om islamitische scholen harder aan te pakken. VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali wil voor deze thans 43 scholen de Wet op het onderwijstoezicht aanscherpen en de subsidie schrappen als ze de leerlingen aanzetten tot intolerantie jegens autochtonen, joden, vrouwen en homoseksuelen.

Dat bleek maandag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de nieuwe Inburgeringswet. De christelijke partijen vielen over de VVD heen, omdat het de vrijheid van godsdienst zou aantasten. De linkse oppositie vindt verder dat de VVD ten onrechte veel zwaarder aanzet tegen moslimscholen dan tegen 'zwarte' scholen, waarop veel allochtone kinderen zitten.

Verdonk ging nauwelijks in op het voorstel van Hirsi Ali maar benadrukte dat islamitische scholen hun eigen opvattingen mogen uitdragen zolang ze uitgaan van respect en begrip en onverdraagzaamheid tegengaan. Zij wil daarover best praten met de minister van Onderwijs.

Maar Verdonk is tegen een onderscheid in de bekostiging tussen scholen. Deze gelijkheid is geregeld in de grondwet. Ook voor nieuwe scholen gelden dezelfde voorwaarden om een vergunning te verkrijgen en die zijn niet gebaseerd op religieuze grondslag. Volgens Hirsi Ali valt een dergelijke wetswijziging binnen de grondwet. Ze erkende dat binnen haar fractie ook nog volop wordt gediscussieerd over dit onderwerp.

De andere fracties wezen op een recent rapport van de onderwijsinspectie dat het onderwijs op de islamitische scholen niet in strijd is met de basiswaarden van de Nederlandse samenleving. Hirsi Ali raadde haar collega's aan het hele rapport te lezen en niet alleen de conclusies. Maar ook Verdonk verwees later naar de relatief positieve conclusies in het rapport.

Verder kunnen migranten die straks verplicht een inburgeringscursus moeten volgen maar die niet kunnen betalen, daarvoor mogelijk op voorwaarden een krediet afsluiten bij de gemeente. Andere opties zijn een bonnensysteem of een beursstelsel. Verdonk denkt nog na over de mogelijke financieringsvormen.

Zij wil dat zowel nieuwkomers als alle oudkomers verplicht de Nederlandse taal leren en daarin examen doen. De kosten daarvoor, naar schatting een paar duizend euro, moeten de betrokkenen zelf opbrengen. Er komt een 'gemaximeerde vergoeding' als mensen slagen voor het examen maar Verdonk wilde niet zeggen hoeveel dat wordt.

De PvdA, GroenLinks en de SP zijn er tegen dat veel, soms oude, migranten de plicht krijgen een cursus te volgen en daarvoor veel geld te betalen. Ook het CDA vroeg zich af of daar variatie in mogelijk was. Verdonk zegt de financiële problemen te zien, maar houdt vast aan haar voornemen. "Als je iets belangrijk vindt, ben je bereid daarvoor te betalen'', aldus Verdonk. Als oudkomers niet hoeven mee te doen, dan schrijf je ze volgens haar af terwijl zij vaak een belangrijke rol voor de jongere generaties zijn.

Ook houdt de liberale bewindsvrouw vast aan de sancties als migranten niet slagen voor hun inburgeringsexamen. Zij wil korten op sociale uitkeringen. Hoe dat precies moet, onderzoekt ze nog. Maar Verdonk gaf aan dat hiertegen nog "geen onoverkoombare juridische obstakels'' zijn aangetroffen. Dat geldt ook voor de basistoets die nieuwkomers straks in het buitenland moeten afleggen.

CDA, VVD, D66 en LPF steunen de visie achter haar plannen. De linkse oppositie en klein-rechts is positief over verplichte inburgering maar negatiever over de uitvoering. Ook vinden ze dat de verantwoordelijkheid te eenzijdig wordt neergelegd bij de immigranten.

Het overleg werd maandagavond afgebroken en gaat waarschijnlijk dinsdag weer verder.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief