Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

NMa volgt ontwikkelingen prijzenslag op de voet

31 okt 03

De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa zegt de prijzenslag bij de supermarkten "op de voet te volgen''. Een woordvoerster van de concurrentiewaakhond verklaarde donderdag te
kijken naar de krachtsverhoudingen die mogelijk kunnen verschuiven door de verhevigde concurrentie. "Denk aan marktaandeel.''

"Bij een prijzenoorlog zijn er winnaars en verliezers. Bedrijven kunnen omvallen'', aldus de woordvoerster. "We kunnen het bezit van een groot marktaandeel daardoor niet verbieden, het
misbruik wel.''

Eerder op de dag zei minister Veerman van Landbouw in de Tweede Kamer dat hij de NMa heeft gevraagd een onderzoek in te stellen. "Wij hebben de brief nog niet ontvangen'', aldus de woordvoerster van de NMa.

Veerman reageerde daarmee op de zorg in de Kamer dat de boeren uiteindelijk de dupe worden van het gevecht om de klant. SGP-fractievoorzitter Van der Vlies vond het verzoek reden een motie in te trekken die pleitte voor een NMa-onderzoek naar de vraag of de supermarktketens niet te veel macht hebben bij de inkoop van producten.

Nederland kent grote spelers als Albert Heijn, Laurus en Superunie. Die kunnen door het grote aantal winkels dat zij vertegenwoordigen stevig onderhandelen met toeleveranciers. De NMa
heeft in het verleden al vaker gekeken naar de inkoopkracht van supermarktcombinaties. "Bijvoorbeeld naar de agrarische sector.'' Dat leidde niet tot de vaststelling van machtsmisbruik.

Minister Veerman vindt het te ver gaan om het stunten met prijzen te verbieden of om weer minimumprijzen voor voedselproducten in te voeren. "Die zijn al lang afgeschaft ter bevordering van de concurrentie'', stelde hij. Volgens hem zal de prijzenslag op de korte termijn gunstig zijn, maar op de lange termijn alleen maar verliezers kennen. Maar de prijzenslag zit ook Veerman in zoverre hoog dat hij denkt dat die een slechte zaak is voor het streven naar veilige en kwalitatief goede voedselproducten. "Ook de supermarkten hebben daarin een rol te spelen.''

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief