Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Strijd tegen financiering al-Qaeda hapert

14 nov 03

Het al-Qaedanetwerk van Osama bin Laden is nog altijd in staat zichzelf financieel te bedruipen. De internationale inspanningen om de geldstromen van de terreurbeweging aan te pakken, worden gehinderd door gebrekkige samenwerking, tekortschietende wetgeving en gebrek aan politieke wil.

Dat bericht The Financial Times vrijdag op basis van een rapportage van een commissie van de Verenigde Naties. Zij heeft vastgesteld dat er weliswaar "aanzienlijke vooruitgang" is geboekt in de pogingen al-Qaeda financieel pootje te lichten, maar dat de inspanningen desondanks nog onvoldoende succes boeken.

De commissie wijst vooral op de voortgaande activiteiten van Youssef Nada en Idris Nasreddin. Beiden zijn verbonden aan de financiële onderneming al-Taqwa, die volgens Washington een van de belangrijkste fondsenwervers van al-Qaeda was. Hoewel er stappen zijn ondernomen tegen al-Taqwa, zijn Nada en Nasreddin nog altijd actief in onder meer Zwitserland, Italië en Liechtenstein. Nada heeft overigens eerder ontkend iets met de financiering van terroristische activiteiten van doen te hebben.

De VN-onderzoekers stellen onder meer dat vele tientallen landen onvoldoende of niet rapporteren over hun bestrijding van 'terroristische' geldstromen. Bovendien schort het geregeld aan onderlinge samenwerking. Een probleem vormen ook 'liefdadigheidsorganisaties' die al-Qaeda aan geld helpen. De VN-commissie zegt dat controle op deze organisaties ingewikkeld is, omdat ze vaak ook daadwerkelijk legitiem humanitair werk doen.

(Bron: ANP, Financial Times)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief