Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Bush verdedigt Irak-oorlog in Londen

20 nov 03

De Amerikaanse president Bush heeft in Londen de aanval op Irak verdedigd. In zijn enige publieke toespraak tijdens zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië zei Bush dat geweld "soms de enige manier is om de wereld voor chaos te behouden". Bush waarschuwde voor de in zijn ogen nog altijd voortdurende dreiging van terreur: "Het gevaar is duidelijk zichtbaar. Het gevaar neemt alleen maar toe door het te ontkennen".

In zijn rede voor Britse academici ging de president ook in op de misvatting die veel Europeanen volgens hem hebben van het Amerikaanse geweld in Irak. "Elke generatie kent haar principiële bezwaren tegen het gebruik van geweld. Ik begrijp de motieven achter die bezwaren."

Maar, voegde hij eraan toe, leidende figuren worden niet alleen beoordeeld op goede bedoelingen. "De plicht vraagt soms om een gewelddadige beteugeling van gewelddadige mannen." Bush verwees daarbij naar de Europese geschiedenis. "Laten we nooit vergeten hoe de Europese eenheid tot stand is gekomen."

De Amerikanen en Britten blijven voorlopig in Irak, benadrukte de president nogmaals. "Het mislukken van de democratie in Irak zal het Iraakse volk weer terugwerpen in misère. Het land zal weer in de handen komen van terroristen die erop uit zijn om ons te vernietigen. Maar democratie zal overwinnen in Irak omdat onze wil sterk is, ons woord goed en omdat het Iraakse volk zich de vrijheid niet meer laat afnemen."

Bush is de eerste Amerikaanse president sinds Woodrow Wilson in 1918 die een officieel staatsbezoek brengt aan Groot-Brittannië. Ondanks de verzoenende houding van Bush tijdens zijn toespraak is het protest tegen zijn aanwezigheid in Londen fel. Uit een peiling van de krant The Guardian blijkt dat 36 procent van de Britten tegen het bezoek is. Een andere peiling toonde aan dat niet zo zeer de Verenigde Staten weerstand oproepen in Groot-Brittannië als wel de persoon van Bush.

Morgen komt die weerzin tegen Bush tot uiting in een grote betoging. De mars voert langs de ambtswoning van de Britse premier Blair aan Downingstreet 10. Daar overleggen de beide leiders over voortgang in Irak. Naar alle waarschijnlijkheid brengt Blair tijdens dat gesprek ook de Britse gevangenen op de Amerikaanse basis Guantanamo Bay ter sprake.

Londen wil niet dat die gevangenen voor een militair tribunaal verschijnen, zoals Washington van plan is. Blair heeft nog geen toezeggingen gekregen van Bush. De Britse premier lijkt wel een concessie van Bush te hebben losgekregen over Israël. In zijn toespraak verklaarde Bush dat Israël met de bouw van de omstreden veiligheidsmuur op Palestijns grondgebied de vredesbesprekingen schaadt.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief