Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Rotterdam: vier jaar geen statushouders

1 dec 03

Rotterdam heeft een actieprogramma gepresenteerd dat een einde moet maken aan de problemen in de achterstandswijken. In één van de voorstellen vraagt de stad het Rijk om de regio Rotterdam de komende vier jaar vrij te stellen van de huisvesting van erkende vluchtelingen.

Daardoor komen er ongeveer tweehonderd woningen vrij in de stad. Het college van Burgemeester en Wethouders wil die gebruiken voor Rotterdammers die moeilijk aan een woning kunnen komen. In de omliggende gemeenten zouden nog eens tweehonderd woningen vrijkomen.

Rotterdam wil met de maatregelen een betere spreiding van arm en rijk in de stad bereiken. "De reden is dat we de oude wijken van de stad weer in balans willen brengen", aldus burgemeester Opstelten. "Daar gaat het om, en dat is het enige dat telt. Kleur is niet relevant. Het gaat om wijken in balans en een stad in balans."

Naast het tijdelijk afzien van de huisvesting van statushouders stelt Rotterdam nog een aantal maatregelen voor. Zo wil de stad de probleemwijken ook aanpakken met belastingvoordelen voor investeerders in de wijken, aanpak van malafide huisbazen en selectie van nieuwkomers.

In buurten die erg verpauperd zijn, kunnen tijdelijk specifieke regels gelden om de problemen onder leiding van een 'stadsmarinier' aan te pakken. De stadsmarinier krijgt de bevoegdheden om 'datgene te doen wat nodig is om de balans in de wijk te herstellen'. De gemeente houdt de regie.

Rotterdam wil overleg met het Rijk over mogelijke aanpassingen in de Huisvestingswet en de Vreemdelingenwet. Burgemeester en Wethouders willen bijvoorbeeld werklozen weren door inkomen uit werk als toelatingscriterium te gebruiken voor een woning in de regio. Asielzoekers moeten alleen een verblijfsvergunning kunnen krijgen als ze voldoende zijn ingeburgerd, stelt het actieprogramma.

De stad wil zelf veel doen aan de inburgering van nieuwkomers. Er komt meer geld voor cursussen voor 60.000 allochtonen die al langer in de stad wonen en een paar duizend nieuwe allochtonen. De nieuwkomers krijgen een 'oude' Rotterdammer als coach.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief