Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

WRR schiet schoolvak normen en waarden af

8 dec 03

De invoering van een apart schoolvak over normen en waarden is geen goed idee. Dat is het oordeel van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar rapport 'Waarden, normen en de last van gedrag'. De raad vindt het beter om fatsoensregels in het onderwijs als onderdeel van de reguliere vakken aan de kinderen bij te brengen.

Zo zou de culturele diversiteit in Nederland aan de orde kunnen komen bij aardrijkskunde of geschiedenis. De waarde van de rechtsstaat kan ingepast worden in staatsinrichting. Daarnaast zouden scholen in samenwerking met de leerlingen gedragsregels kunnen opstellen voor leerlingen, leerkrachten en ouders, aldus de raad.

Het overdragen en bewaken van normen en waarden is vooral een taak voor burgers zelf. Instellingen kunnen dat op deelgebieden doen. Zo moeten scholen het pesten aanpakken. De raad noemt als ander voorbeeld het beperken van de topsalarissen in het bedrijfsleven.

Het invoeren van een apart schoolvak over normen en waarden komt teveel in de buurt van het afwentelen van het falen van de ouders bij de opvoeding op de school, vindt de WRR. De overheid zou niet zo direct moeten ingrijpen, maar onderwijs, de media en vrijwilligersorganisaties alleen moeten ondersteunen. Te veel debat, bijvoorbeeld over cultuurverschillen, kan ook schadelijk zijn, aldus de raad.

De WRR voerde het onderzoek uit in opdracht van de regering, in het kader van de normen- en waardendiscussie die premier Balkenende vorig jaar aanzwengelde.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief