Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Schoolleiders tegen spreiden allochtone leerlingen

19 jan 04

De Algemene Vereniging van Schoolleiders is pertinent tegen de gedwongen spreiding van allochtone leerlingen over scholen om op die manier de integratie in Nederland te bevorderen. Dat maakte voorzitter T. Duif maandag duidelijk in zijn reactie op het onderzoeksrapport van de commissie-Blok dat hetNederlandse integratiebeleid beschrijft. De commissie wil dat gemeenten en scholen "niet-vrijblijvende afspraken'' maken over het spreiden van allochtone leerlingen.

"Als je leerlingen gedwongen gaat spreiden dan raken ze los van de wijk en van vriendjes. Dat brengt veel onrust met zich mee en bovendien hoge kosten'', zegt Duif.

Volgens de vereniging van schoolleiders, de beroepsorganisatie voor leiddinggevenden in het primair en speciaal onderwijs, leiden zwarte wijken tot zwarte scholen. "En niet andersom. We moeten er dus voor zorgen dat de wijken meer gemengd worden'', zegt Duif.

Hij ziet wel een rol voor de scholen weggelegd bij het verbeteren van de voorschoolse educatie. "We moeten die moeder die uit het buitenland naar hier komt weten te vinden en zorgen dat zij en haar kinderen snel Nederlands leren.''

Aan de vrijheid van onderwijs, artikel 23 van de Grondwet, wil de vereniging op geen enkele manier tornen. Volgens Duif is het een maatschappelijke opdracht om ervoor te zorgen dat op alle scholen goed onderwijs wordt gegeven. "Dan maakt zwart of wit voor een school niets meer uit.''

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief