Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Tweede Kamer haalt fel uit naar milde commissie

19 jan 04

De Tweede Kamer vindt de conclusies en de aanbevelingen van het maandag gepresenteerde onderzoek naar de integratie van allochtonen veel te slap.

Voor CDA, VVD en LPF is het onbestaanbaar dat de commissie-Blok in haar 2500 pagina's tellende verslag Bruggen Bouwen niet onomwonden concludeert dat de integratie is mislukt. Tot afgrijzen van deze partijen, die zelf eerder al concludeerden dat de integratie is geflopt, luidt het milde oordeel van de commissie dat de integratie van veel allochtonen in Nederland geheel of gedeeltelijk is geslaagd. "Een prestatie van formaat'', stelt de commissie.

Het overheidsbeleid van de afgelopen dertig jaar heeft daar maar mondjesmaat aan bijgedragen. Achtereenvolgende kabinetten gooiden adviezen in de prullenbak, liepen achter de feiten aan en haalden doelstellingen niet. Het zijn vooral de allochtonen zelf en de Nederlandse samenleving die verantwoordelijk zijn voor de geslaagde integratie, aldus de commissie, die 287 verhoren afnam. Daarnaast werden honderden documenten onderzocht.

Vooral VVD en LPF zijn verbijsterd. "De realiteitszin ontbreekt'', zegt Tweede-Kamerlid Hirsi Ali van de VVD, partijgenote van Blok. "De commissie laat de kans lopen spijkersmet koppen te slaan en biedt geen oplossingen voor de grote problemen in het land.'' De commissie "verzuimt'' volgens haar op de "essentiële punten'' onderwijs en arbeidsmarktparticipatie met concrete voorstellen te komen.

Alle partijen waarderen weliswaar de historische schets van het integratiebeleid, maar maken korte metten met de conclusies en vooral de aanbevelingen. Volgens LPF-Tweede-Kamerlid Nawijn zijn die vooral "politiek correct''. Onderwerpen als moslimfundamentalisme en criminaliteit onder allochtone jongeren mist hij.

D66 en GroenLinks juichen toe dat de commissie de belemmerende effecten van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) ter sprake brengt. De commissie vindt dat het artikel de keuzevrijheid van ouders beperkt, omdat bijzondere scholen kinderen met een afwijkende godsdienst niet zelden weren.

De commissie wil echter verder niet aan artikel 23 morrelen. D66 en GroenLinks willen een modernisering van artikel 23. Samen met de VVD en PvdA, een ruime Kamermeerderheid, bepleiten ze een acceptatieplicht voor (bijzondere) scholen van leerlingen als die de grondslag van deze scholen respecteren.

Voor CDA-fractievoorzitter Verhagen is morrelen aan artikel 23 onbespreekbaar. Hij betreurt vooral dat de commissie niet concludeert dat het integratiebeleid heeft gefaald. De eisen aan gezinsvorming en inburgering moeten strenger dan Blok c.s.voorstellen, aldus Verhagen.

Ook SP-leider Marijnissen, de initiatiefnemer van het onderzoek, vindt dat de overheid snel met streng integratiebeleid moet komen. "De tijd van vrijblijvendheid is voorbij, voor zowel allochtonen, autochtonen als de overheid.'' Marijnissen wil de vorming van zwarte scholen tegengaan, die volgens de commissie de integratie belemmeren. Hij hoopt dat de aanbeveling van de commissie om afspraken over spreiding van leerlingen over scholen te maken snel wordt uitgevoerd.

Alle partijen steunen het pleidooi van de commissie om meer werk te maken van taalonderwijs en het aanleren van normen en waarden. Het belang van inburgering en beheersing van de Nederlandse taal is volgens haar jarenlang onderschat en miskend. De commissie wil ook de rechten en plichten van allochtonen veel duidelijker in de inburgeringswet vastleggen.

Daarnaast moeten gemeenten rond de grote steden goedkope woningen beschikbaar stellen en laten bouwen voor mensen met lage inkomens uit achterstandswijken. Verder remmen Turkije en Marokko de integratie doordat zij proberen de banden met de emigranten te behouden en te versterken. Het kabinet zou daar maatregelen tegen moeten nemen. Ook dient discriminatie actief vervolgd te worden.

Om het integratiebeleid echt inhoud te geven, moeten de vakministers er vaker over spreken en moet de Tweede Kamer een commissie oprichten die zich helemaal richt op het integratiebeleid.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief