Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verdonk heeft wel criteria schrijnende gevallen

11 feb 04

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken heeft wel degelijk criteria aan de hand waarvan zij beslist over schrijnende gevallen. NOVA heeft de hand weten te leggen op de zogenaamde Checklist Inherente Afwijkingsbevoegdheid ("14-1" brieven).

Aan de hand van deze checklist moeten ambtenaren van de IND een afweging maken of een uitgeprocedeerde asielzoeker alsnog in aanmerking komt voor een verblijfsstatus. De minister heeft steeds volgehouden dat er geen criteria zijn, ondanks herhaalde vragen hierover van de Tweede Kamer.

In de kleine lettertjes onderaan de checklist staat dan ook dat er geen sprake is van criteria maar van factoren. Hoogleraar rechtssociologie Cees Groenendijk zegt daarover in NOVA dat het hier wel degelijk gaat om criteria die zijn gebaseerd op juridische gronden.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief