Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Economie krimpt 0,8 procent in 2003

12 feb 04

De Nederlandse economie is vorig jaar met 0,8 procent gekrompen. Het is voor het eerst sinds 1982 dat het bruto binnenlands product (BBP) is gedaald. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag gemeld. De eerste tekenen van herstel van de economie zijn inmiddels zichtbaar.

In het vierde kwartaal van vorig jaar ging de economie 0,5 procent achteruit vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2002. Afgezet tegen het derde kwartaal van 2003 is wel een lichte stijging zichtbaar. Kwartaal op kwartaal groeide het BBP, de som van alle geproduceerde goederen en diensten, met 0,3 procent. Zo trok de in- en uitvoer van goederen en diensten aan in het laatste kwartaal van 2003.

De economische krimp is te wijten aan de dalende uitgaven door huishoudens en de lagere investeringen door bedrijven en de overheid. "In 2003 hebben huishoudens 1,3 procent minder besteed dan in 2002. Dit is de eerste daling van het consumptievolume van huishoudens sinds 1982'', aldus het CBS. Vorig jaar werd 3,4 procent minder geïnvesteerd dan in 2002. Vooral investeringen in gebouwen en machines waren lager.

De daling van de economie werd enigszins geremd door de hogere consumptie van de overheid van 2,4 procent. Vooral de uitgaven aan zorg namen toe. In de commerciële sector groeiden telecombedrijven en de financiële instellingen. Maar dat was niet genoeg om de sterke daling van de productie in de sectoren industrie, bouw, delfstoffenwinning en horeca te compenseren.

Volgens eerdere cijfers van het Centraal Planbureau betekent de daling van 0,8 procent het op twee na laagste groeicijfer voor Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Alleen in 1958 en 1982 was er sprake van een nog grotere economische teruggang. Nederland is niet de enige economie in Europa in zwaar weer. Eerder op donderdag werd bekend dat de Duitse economie vorig jaar met 0,1 procent kromp.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief