Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ook hobbykippen op stok

13 feb 04

Mensen die kippen en ander pluimvee voor hun hobby houden, moeten hun dieren zoveel mogelijk binnen houden. De Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogel-houders (NHDB) heeft de eigenaren vrijdag opgeroepen al het mogelijke te doen om invoer of verspreiding van het vogelgriepvirus via hobbydieren te voorkomen.

De hobbydierhouders volgen hiermee de professionele pluimveebedrijven. Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) riep donderdag de sector op kippen, kalkoenen en eenden voorlopig binnen te houden. Met de vogeltrek in aantocht willen de pluimveehouders de kans op insleep van het vogelgriepvirus, dat nu huishoudt in Azië, via deze weg zo klein mogelijk maken. Volgens het PPE staat "vrijwel" zeker vast dat de uitbraak van vogelpest vorig jaar in Nederland is veroorzaakt door in het wild levende vogels.

Volgens Vogelbescherming Nederland is de kans dat de vogelgriep via trekvogels binnenkomt vrij klein. Vogels als grutto's, lepelaars en tientallen andere vogelsoorten, die de komende maanden naar Nederland komen, hebben overwinterd in (westelijk) Afrika. Zij trekken via de westkust van Afrika en Spanje naar Nederland en blijven zo "duizenden kilometers" verwijderd van de door vogelgriep getroffen landen in Azië, aldus een woordvoerder van de Vogelbescherming.

De VVD in het Europees Parlement wil de ophokplicht voor pluimvee invoeren in de hele Europese Unie. Alleen dan valt volgens VVD-europarlementariër Mulder een goede bescherming te garanderen tegen de vogelgriep. De EU-ministers van Volksgezondheid hebben donderdagavond echter alleen over de productie van medicijnen tegen vogelgriep gesproken. Andere maatregelen laten zij over aan de EU-landbouwministers.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief