Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Human Rights Watch bekritiseert uitzetbeleid

13 feb 04

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft vrijdag felle kritiek geuit op het Nederlandse beleid om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. De uitzetting van duizenden asielzoekers zal het leven van deze mensen in gevaar brengen, waarschuwt de organisatie in een brief aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken.

HRW maakt zich vooral zorgen over het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers die terug moeten naar landen zonder goed bestuur, zoals Somalië, en landen die onveilig zijn door voortdurend geweld na eerdere conflicten, zoals Afghanistan. Mensen terugsturen naar dergelijke plaatsen brengt niet alleen de veiligheid of vrijheid van de betrokkenen in gevaar, maar het is ook "illegaal", stelt de mensenrechtenorganisatie.

De huidige plannen om 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers te "deporteren", zoals HRW het noemt, zullen volgens de organisatie het internationale volkenrecht schenden. Dat uitzetbeleid betekent ook een "ernstige afwijking van de historische rol van Nederland als een aanvoerder van de bescherming van mensenrechten in Europa".

HRW uit verder kritiek op de Nederlandse behandeling van de kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarige asielzoekers. Ook hekelt de organisatie onder meer de plannen om asielzoekers zonder of met onjuiste papieren uit of mogelijk tijdelijk vast te zetten.

Human Rights Watch volgt het Nederlandse asielbeleid al langer kritisch. Vorig jaar stelde de organisatie in een rapport dat dat beleid op belangrijke punten in strijd is met internationale afspraken.

Ook concludeerde ze dat de behandeling van asielaanvragen regelmatig te kort door de bocht is, dat kinderen niet de behandeling krijgen die zij verdienen en dat asielzoekers niet kunnen beschikken over basisvoorzieningen waar zij volgens internationale normen wel recht op hebben. In de brief aan Verdonk roept HRW de regering op zich te houden aan het volkenrecht in alle procedures die te maken hebben met de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief