Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Balkenende: hongerstaking slecht middel

13 feb 04

Premier Balkenende vindt dat hongerstaking als verzet tegen een dreigende uitzetting niet kan. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers moeten zich neerleggen bij een democratisch genomen besluit, zei hij vrijdag in Twee Vandaag.

Hij reageerde op de actie van de Iraanse asielzoeker Mehdy Kavousi. Deze naaide ogen en mond dicht en stopte met eten en drinken. Balkenende zei als premier niet te willen vooruitlopen op het CDA-congres in Utrecht van zaterdag.

Het congres kan door een nieuw systeem, waarbij alle aanwezige CDA-leden hun stem kunnen uitbrengen, nog voor verrassingen zorgen. Door dit one-man-one-vote principe kan de CDA-top niet van tevoren regelen hoe de stemmingen over het asiel- en inkomensbeleid verlopen.

De onderwerpen en het congres-nieuwe-stijl lokken in ieder geval meer mensen dan anders: circa 1500 tegenover normaal duizend tot 1200 CDA-leden. Het CDA heeft al een extra zaal gehuurd en vrijdag belden nog steeds belangstellenden.

Vooral het asielbeleid heeft de gemoederen binnen de CDA-gelederen de afgelopen maanden flink verhit. Drie resoluties en een motie over het uitzetbeleid van het kabinet worden aan het
congres voorgelegd. De CDA-fractie in de Tweede Kamer steunt dat beleid, ondanks veel maatschappelijke en kerkelijke weerstand en verzet uit de eigen achterban. Tweederde van de burgemeesters van CDA-huize gaf aan voor een ruimer pardon te zijn.

Een van de resoluties op het partijcongres, van het CDA uit Huizen, kan in dat verband nog voor ophef zorgen. Het spreekt steun uit voor het kabinetsbeleid, maar regelt ook dat opnieuw, en in overleg met de burgemeester, kritisch wordt gekeken of uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfstitel dienen te krijgen. Dat kan dan gebeuren om humanitaire redenen, of ter voorkoming van ernstige maatschappelijke onrust. In de huidige plannen staan burgemeesters helemaal aan de zijlijn. Ze kunnen zich er alleen tijdelijk mee bemoeien in verband met de openbare orde.

Ondanks de opschudding rond het Kamerdebat van afgelopen maandag herstelt het CDA zich weer enigszins in de Politieke Barometer, de peiling die Interview-NSS uitvoert voor Nova. Zakte de partij vorige week naar 29 zetels, in de peiling van deze week komt de partij uit op 31 Kamerleden. Het CDA blijft daardoor in de Barometer de derde partij, achter PvdA (49) en VVD (32).

Vluchtelingenwerk keerde zich vrijdag net als Balkenende tegen hongerstaking door uitgeprocedeerde asielzoekers, maar voerde andere redenen aan. Hongerstaking komt hun situatie niet ten goede, maar schaadt die juist, zei een woordvoerster van de organisatie vrijdag.

Vluchtelingenwerk begrijpt dat een hongerstaking een wanhoopsdaad is, maar legt uit dat het een te hoge druk legt op de situatie van de persoon, de overheid en de beslissing of de asielzoeker in Nederland mag blijven of niet. Vaak zet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) juist de hakken in het zand in plaats van dat de ambtenaren coulant worden.

Ook stichting Prime, die zich inzet voor vluchtelingen, is geen voorstander. Mochten asielzoekers toch naar dit middel grijpen dan moeten ze dit collectief doen, zo raadt de stichting ze aan. Prime heeft de afgelopen tijd veel telefoontjes gekregen van mensen die erover denken in hongerstaking te gaan.

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) uitte vrijdag felle kritiek op het Nederlandse beleid om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. HRW maakt zich vooral zorgen over het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers die terug moeten naar landen zonder goed bestuur, zoals Somalië, en landen die onveilig zijn door voortdurend geweld na eerdere conflicten, zoals Afghanistan. Mensen terugsturen naar dergelijke plaatsen brengt niet alleen de veiligheid of vrijheid van de betrokkenen in gevaar, maar het is ook "illegaal", stelt de mensenrechtenorganisatie.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief