Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Geldgebrek en vrijwillerstekort bedreigen voetbalclubs

19 feb 04

KNVB: 80 procent amateursclubs grote steden in financiële nood

Van de 274 amateurclubs in de vier grote steden zit 80 procent in financiële nood. "Ruim 40 procent van de clubs heeft moeite om elk jaar de eindjes aan elkaar te knopen", zegt R. Bruinis, directeur amateurvoetbal van de KNVB in NOVA. "Maar als je gaat kijken naar het lange termijn beleid, naar afschrijvingen, dan moet er nog eens 40 procent bij. Dan maken we ons zorgen over 80% van de clubs".

De tekorten van de amateurclubs worden veroorzaakt door enerzijds stijgende kosten door strengere wet- en regelgeving, en anderzijds door teruglopende inkomsten uit sponsoring en contributies.

De verenigingen komen jaarlijks tienduizenden euro's tekort met uitschieters naar 50.000 euro per jaar.

Naast de grote financiële zorgen dreigen de clubs ook organisatorisch ten onder te gaan. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat 70 tot 90 procent van de clubs in de grote steden onderbemand is. Een steeds kleiner wordende groep moet al het werk doen terwijl de regelgeving alleen maar ingewikkelder wordt. Het tekort aan kaderleden komt vooral doordat allochtone leden nauwelijks werk voor de club willen doen. En dat zorgt met name bij de jeugd voor grote problemen, erkent Bruinis. "Een club moet z'n zaken goed op orde hebben, dus de begeleiding, het vervoer, de scheidsrechters maar ook de kantinediensten. Dat zijn allerlei mensen die daar op vrijwilligersbasis hun steentje toe bijdragen. En dat verwachten we ook van de allochtone ouders."

Want het tekort aan kaderleden zorgt er in de praktijk voor dat hele jeugdafdelingen worden opgeheven. Clubs blijken nauwelijks nog levensvatbaar te zijn, ziet ook de Haagse wethouder van sportzaken W. Stolte: "Ik denk niet dat de 70 voetbalclubs in Den Haag kunnen blijven bestaan. Ik heb zo het vermoeden dat over 10 tot 15 jaar daar nog maar een 30-tal van over is als gevolg van fusies, want door alle problemen kunnen ze zelfstandig niet verder". De wethouder vindt verder dat jonge voetballers geweigerd moeten worden als hun ouders niet meewerken bij de club.

De financiële en organisatorische problemen zorgen er voor dat ook het geweld op en rond de velden toeneemt. "Als ik naar het afgelopen seizoen kijk, dan hebben we in de grote steden zo'n 200 wedstrijden voortijdig beëindigd", aldus Bruinis. "En dat zijn vaak de clubs waar sprake is van gebrekkiger kader". Ook worden er steeds vaker teams uit de competitie gezet. De problemen in de groter steden zijn volgens de KNVB veel ernstiger dan in de rest van het land.

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief