Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

VVD komt met streng integratieplan

21 feb 04

Het recht op een verblijf in Nederland moet voor immigranten losgekoppeld worden van de toegang tot de verzorgingsstaat. Dat stelt de VVD in een nieuwe integratienota.

Nederlanders die een partner uit het buitenland halen, moeten tien jaar voor die partner financieel verantwoordelijk blijven, aldus de partij. Verder mag een buitenlandse partner pas na tien jaar een zelfstandig recht op verblijf krijgen, in plaats van na drie jaar.

De VVD draagt de integratienota op aan Frits Bolkestein. De voormalige leider van de VVD pleitte dertien jaar geleden al voor strengere immigratiewetten. Met de terugkeer naar zijn opvattingen wijst de VVD met terugwerkende kracht de koers af van de vorige VVD-leider Hans Dijkstal.

Een van de vijftig maatregelen die de VVD nu voorstelt is bijvoorbeeld het afschaffen van de subsidies voor organisaties die slechts een of enkele etnische groepen vertegenwoordigen. De overheid moet folders alleen nog in het Nederlands publiceren, vindt de VVD. Ook pleiten de liberalen voor afschaffing van de dubbele nationaliteit voor allochtonen van de derde generatie.

Het onderwijs aan allochtone kinderen moet strenger onder de loep worden genomen. Leerachterstanden bij allochtone kinderen uit probleemgezinnen moeten opgelost worden met behulp van een gezinscoach. Ouders mogen geen enkele ouderavond missen. En niemand mag school verlaten zonder diploma.

De VVD wil niet alleen de allochtonen zelf meer verplichtingen opleggen, maar de overheid moet ook meer doen. Zo moeten gemeenten probleemwijken vernieuwen en zorgen voor een gevarieerder woningaanbod. Ook illegale huisjesmelkers moeten worden aangepakt.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief