Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Russische president Poetin herkozen

15 mrt 04

De Russische kiezers hebben president Poetin zondag met grote meerderheid herkozen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Hij heeft volgens de centrale kiescommissie 69 procent van de stemmen gekregen. Dat percentage is een schatting gebaseerd op de tot dusver getelde stemmen.

De kandidaat van de Communistische Partij, Nikolai Charitonov, kreeg na de president de meeste stemmen: bijna 15 procent. De overige kandidaten haalden de 5 procent niet eens.

Poetin verzekerde de Russische kiezers zondagavond laat in een tv-toespraak dat de 'verworvenheden van de democratie' tijdens zijn tweede ambtsperiode verzekerd zullen zijn. "Wij zullen het meerpartijensysteem, de burgermaatschappij en de vrijheid van de media versterken.'' Ook beloofde hij dat de economische groei op peil zal blijven.

De tegenkandidaten van Poetin, analisten en ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell vinden juist dat het in de eerste ambtsperiode van Poetin met de democratie niet zo goed is gegaan. Zij verwijten Poetin een autoritaire opstelling en misbruik van de media voor zijn eigen politieke doeleinden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell sprak zondag zijn twijfels uit over het eerlijke verloop van de Russische verkiezingen. "We zijn bezorgd over de manier waarop deze verkiezingen worden gehouden'', zei hij in een interview met de televisiezender Fox. Hij sprak vooral zijn zorgen uit over het gebrek aan media-aandacht voor de vijf tegenstanders van president Vladimir Poetin. "De Russen moeten begrijpen dat alle kandidaten dezelfde toegang tot de media moeten hebben, wil er sprake zijn van een democratie die de internationale gemeenschap erkent.''

Waarnemers bekritiseerden de regering, die de kiezers wel heel erg had 'aangemoedigd' om naar de stembureaus te gaan. Er was de president veel aan gelegen dat er veel mensen zouden gaan stemmen, omdat de eerste ronde niet geldig zou zijn als minder dan 50 procent van de 109 miljoen kiezers zou opkomen. In de loop van zondagmiddag werd die grens overschreden. Op basis van de gegevens die later op de avond beschikbaar waren, stelde de kiescommissie dat de opkomst ruim boven de 60 procent was, meer dan bij de parlementsverkiezingen van december, maar minder dan bij de vorige presidentsverkiezing.

De centrale kiescommissie deelde na het sluiten van de stembussen mee dat maandagochtend betrouwbare prognoses op basis van getelde stemmen bekend zullen worden gemaakt. De kiescommissie heeft twee weken de tijd om de officiële uitslag bekend te maken.

In de praktijk zijn betrouwbare resultaten op de dag na de verkiezingen aan het eind van de ochtend beschikbaar. Niet alle Russen zijn ingenomen met de uitslag van de verkiezing. Analisten herinnerden aan de uiterst comfortabele machtspositie waarin het Russische staatshoofd zich bevindt - grote verkiezingsoverwinning, grote steun van het parlement, een premier zonder politieke ambities, een ferme greep op de media en een entourage van oude getrouwen. Die verschaffen hem een positie die te vergelijken is met die van de voormalige sovjetleiders en waarin hij kan doen wat hij wil, zeggen zij.

"Deze verkiezingen markeren het einde van de eerste vijftien jaar van de ontwikkeling van Rusland die begon met Gorbatsjov (de laatste president voor de val van het communisme)'', zei analist Lilia Sjevtsova van het Carnegie Moscow Center. "Deze verkiezingen legitimeren een nieuw experiment waarin geprobeerd wordt de staat te moderniseren via gebruik van staatsbureaucratie.''

Een andere analist, Olga Kristanovskaja, zei: "Als Boris Jeltsin twee stappen heeft gezet in de richting van de democratie, dan heeft Poetin weer een stap achteruitgezet.'' "Tijdens zijn tweede termijn moeten we toch een vorm van democratisering kunnen waarnemen, maar ik geloof niet dat Poetin daar klaar voor is'', zei Jevgeni Jasin, minister van Economische Zaken in de periode-Jeltsin.

(Bron: ANP/DPA/AFP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief