Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Europa krijgt databank tegen terrorisme

25 mrt 04

Europa wil de strijd tegen terrorisme krachtdadiger aanpakken. De EU-regeringsleiders benoemden donderdagavond niet alleen oud-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Gijs de Vries tot nieuwe Europese terreurbestrijder. Zij kwamen ook een breed pakket maatregelen overeen, waaronder de oprichting van een Europese databank met gegevens over terroristen.

Verder besloten zij het bevriezen van bankrekeningen van terroristische organistaties eenvoudiger te maken. Het besluit om een organisatie op een lijst van verboden groeperingen te zetten, valt voortaan met meerderheid van stemmen te nemen. In het verleden was daarvoor unanimiteit nodig. Organisaties die op de lijst staan, zijn financieel aan te pakken.

De uitwisseling van informatie door politie en inlichtingendiensten wordt verder gestroomlijnd. Lidstaten moeten elkaar ook meer en beter op de hoogste stellen. De Vries zal zich daar ook mee bezig gaan houden. "Nu hebben we iemand die er bovenop zit, zodat iedere lidstaat snel de genomen besluiten uitvoert'', aldus EU-gezant voor het buitenland Solana, die de rechtstreekse baas wordt van De Vries.

De door de Britse pers al 'anti-terreurtsaar' gedoopte De Vries moet verder binnen drie maanden concrete voorstellen doen voor een betere en meer gezamenlijke aanpak van de strijd tegen terrorisme, om grote aanslagen zoals die in Madrid van twee weken geleden te voorkomen.

Premier Balkenende stelde dat ex-europarlementariër De Vries "kan bogen op veel bestuurlijke kwaliteiten en betrokkenheid bij Europa''. Hij is volgens Balkenende verder ook opgevallen door zijn "goede werk'' in de Europese Conventie, de vergadering van vertegenwoordigers van EU-lidstaten die de Europese grondwet heeft voorbereid. "Juist het feit dat anderen, met name Solana, hem hebben genoemd, zegt genoeg over zijn kwaliteiten'', aldus de premier.

De regeringsleiders lichtten donderdag verder al één tekst uit de EU-grondwet, waarover zij later verder spreken. Zij gingen akkoord met een onderlinge solidariteitsverklaring om elkaar bij te staan na terroristische aanslagen in lidstaten. Die steun zal zich vooralsnog beperken tot civiele hulp.

Op verzoek van de vier neutrale EU-lidstaten (Oostenrijk, Zweden, Finland en Ierland) is nog niet besloten om elkaar ook op militair terrein bij te staan. De Ierse premier en huidig EU-voorzitter Ahern zegt dat de solidariteitsverklaring vooral een teken van "politieke verbintenis'' is.

Volgens Balkenende is het verder van groot belang om de voedingsbodem voor terrorisme weg te nemen. Dat moet onder meer gebeuren via ontwikkelingshulp en een aanpassing van het Europese landbouwbeleid, aldus de premier.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief