Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Liever minder voor ambtenaren dan meer voor ministers

13 apr 04

De ministers op termijn mogelijk wat meer, hun topambtenaren en bestuurders van semi-overheidsinstanties in elk geval wat minder. Dat is als het aan de politiek en de vakbonden ligt het uitgangspunt van een nieuw beloningensysteem. Ze reageren daarmee op de voorstellen die de commissie-Dijkstal dinsdag presenteerde.

In haar eindrapport komt de commissie tot de conclusie dat topambtenaren niet meer mogen verdienen dan hun minister, zoals nu wel gebeurt. Om aan deze situatie een einde te maken, zouden de ministerssalarissen in eerste instantie met 30 procent omhoog moeten. Daar kan later nog een verhoging van 20 procent bovenop.

Een minister vangt nu ruim 120.000 euro per jaar. De minister-president heeft volgens de commissie recht op 10 procent meer dan een gewone minister, een staatssecretaris moet het doen met 10 procent minder. Aan de andere kant moet er een einde komen aan de ondoorzichtige toeslagen voor topambtenaren. Die zorgen er voor dat zij soms meer toucheren dan hun politieke baas, de minister.

Het maximale salaris van een topambtenaar zou wel wat omhoog kunnen, vindt de commissie: van 125.000 naar 140.000 euro, op voorwaarde dat de minister daarboven blijft. De laatste 10 procent van het salaris van de hoge ambtenaar zou dan wel afhankelijk moeten zijn van zijn prestaties.

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken neemt het advies deels over. Het salaris van een minister moet 30 procent omhoog, vindt hij, maar niet nu. Het economische tij laat dit niet toe, en bovendien is het niet kies als een kabinet beslist over de eigen salarissen. Daarom gaan de bewindslieden van het volgende kabinet pas profiteren van een eventuele nieuwe regeling.

Politieke partijen en vakbonden zijn nog weer voorzichtiger. Een salarisverhoging van 30 procent is voor linkse partijen en de vakbonden onbespreekbaar, ook al zou die pas in de volgende regeerperiode ingaan. "Zakkenvullerij", vindt de SP. "Niet acceptabel", zegt de vakbond voor overheidspersoneel CMHF.

Iedereen, tot en met de VVD, vindt dat de beloningen voor topambtenaren en directeuren van semi-overheidsinstellingen, zoals uitkeringenfabriek UWV, omlaag kunnen. Verder bestaat er met name bij de SP en GroenLinks en bij ambtenarenbond Abvakabo FNV veel enthousiasme over de voorstellen voor een sollicitatieplicht voor oud-politici en een soberder wachtgeldregeling.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief