Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet neemt harde integratiemaatregelen

23 apr 04

Iedere allochtoon die in Nederland woont of komt wonen moet een inburgeringsexamen halen. Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. Tot nu toe moesten alleen de nieuwkomers inburgeren. Oudkomers die bepaalde diploma's hebben en ingeburgerd zijn, worden van de examenplicht uitgezonderd.

Oudkomers zijn mensen die voor 1998 in Nederland zijn komen wonen. Volgens Verdonk zijn er ongeveer 450.000 oudkomers in Nederland met een taalachterstand. Omdat het om zo'n grote groep gaat, richt het kabinet zich vooral op allochtone vrouwen. Minister Verdonk vindt dat zij vooral de taal moeten beheersen, anders lopen hun kinderen een taalachterstand op.

Mogelijk hoeven mensen die te oud zijn voor de arbeidsmarkt niet meer een examen te doen. Verdonk denkt nog na over een maximumleeftijdsgrens. De oudkomers krijgen een oproep van de gemeente voor een gesprek waarin wordt bekeken of ze moeten inburgeren.

Nieuwkomers die zich in Nederland vestigen, moeten voor hun komst een basistoets inburgering afleggen in het land van herkomst. Als ze in Nederland komen, dienen zij verder te gaan met inburgering. Voor de kosten ervan krijgen ze achteraf een vergoeding. Na drie jaar moeten de nieuwkomers een examen afleggen. Slagen zij niet, dan vervalt de vergoeding. Als ze na vijf jaar nog steeds geen diploma hebben, dan volgen er boetes.

Volgens de Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF) is de inburgeringsplicht voor oud- en nieuwkomers onhaalbaar. "Ik voorzie grote problemen. Er is onvoldoende cursusaanbod", zei voorzitter A. Tonca. Vice-voorzitter D. el-Boujoufi van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (Ummon) reageerde positiever. "Het is in het belang van de Nederlandse samenleving en van de mensen zelf", zei hij.

"Een recept voor ongelukken", concludeert de Bve-raad, de brancheorganisatie voor het beroepsonderwijs. De raad denkt dat de kwaliteit van de inburgeringscursussen onder druk komt te staan door marktwerking en overheidsbezuinigingen. Bovendien zouden de cursussen te duur worden.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief