Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Gemeenten krijgen de ruimte

27 apr 04

De gemeenten en provincies krijgen meer ruimte om te bouwen. Dat is de hoofdlijn van de nota Ruimte die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd. De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland zal minder aan banden worden gelegd door regels.

De minister wil meer verantwoordelijkheid leggen bij lagere overheden, maar houdt de regie bij gebieden met een landelijk belang, zoals Schiphol of de Rotterdamse haven.

Het plan van de ministeries van VROM, Verkeer, Economische Zaken en Landbouw breekt daarmee met de beleidslijn die oud-minister Pronk in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening presenteerde. Daarin lag de nadruk sterk op ordening door de centrale overheid.

Ter versterking van de concurrentiepositie krijgen zes stedelijke netwerken (de Randstad, Brabantstad, Twente Zuid-Limburg, Arnhem-Nijmegen, en Assen-Groningen) waarin de belangrijkste economische activiteiten in Nederland plaatsvinden, de ruimte om door te groeien. Het kabinet erkent daarmee het belang van die gebieden. Een nieuwe bestuurslaag wordt daarmee niet in het leven geroepen.

Binnen de stedelijke netwerken blijven de verdere ontwikkeling van de mainports Amsterdam en Rotterdam speerpunten van het beleid. De Amsterdamse Zuidas krijgt de gelegenheid uit te groeien tot een internationale toplokatie.

De Rotterdamse haven krijgt er in de Hoeksche Waard een groot bedrijventerrein bij en het gebied rond het Centraal station wordt grootscheeps aangepakt. De regio Eindhoven krijgt als speerpunt van de kenniseconomie het predikaat brainport.

Bij de oplossing van de knelpunten in het verkeer richt het kabinet zich op de verbindingen tussen de belangrijkste steden en economische centra. De snelle doorstroming van het verkeer daar krijgt de voorkeur boven de aanpak van de andere verkeersknelpunten.

Voor de ontwikkeling van Noord-Nederland wil het rijk een snelle openbaar-vervoerverbinding van Schiphol en Amsterdam naar Almere en Groningen. Voor deze Zuiderzeelijn schrijft het kabinet een prijsvraag uit voor de ontwikkeling van een hogesnelheidslijn of magneetzweefbaan.

Ter ontlasting van het platteland wil het kabinet nieuwbouw in de bestaande steden realiseren. Almere spring eruit met een uitbreiding met 40.000 huizen.

Uit geluids- en veiligheidsoverwegingen komt er geen nieuwe woningbouw rond Schiphol, maar wel in de Haarlemmermeer. Schiphol zelf kan zich tot 2030 op de huidige lokatie verder ontwikkelen.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief