Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Stelsel van sociale voorzieningen te ingewikkeld

27 mei 04

Burgers vinden het stelsel van sociale voorzieningen te ingewikkeld. Door het oerwoud aan regelingen weten mensen niet goed op welke uitkeringen en subsidies zij recht hebben. De overheid moet hen daarom een persoonlijk overzicht van hun rechten geven, een 'burgerpolis'. Dat heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) donderdag gezegd.

Volgens de SVB, dat onder andere de AOW en de Kinderbijslag uitkeert, denkt slechts 14 procent van de burgers dat zij goed op de hoogte zijn van het sociale zekerheidsstelsel.

De instantie vindt het essentieel dat burgers meer inzicht krijgen omdat zij steeds vaker zelf moeten kiezen van welk recht zij gebruik willen maken. Een voorbeeld hiervan is de
levensloopregeling, waarmee werknemers ervoor kunnen kiezen om belastingvrij te sparen voor extra betaald verlof.

De SVB ziet de burgerpolis niet alleen als informatiekanaal voor bijvoorbeeld de AOW, huursubsidie en de Bijstand, maar ook als "een juridisch bindend contract'' waarin de rechten en de plichten per individuele burger staan. "Verandert er iets in de te verwachten prestaties van de overheid, dan verplicht zij zich de consequenties ervan op individueel niveau inzichtelijk te maken,'' zegt SVB.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief