Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Huurders op termijn flink duurder uit'

28 mei 04

Huurders zullen de komende jaren extra moeten dokken voor hun woning. Minister Dekker van Volkshuisvesting wil verhuurders toestemming geven om de huren geleidelijk op te trekken en hun vanaf 2008 zelfs de vrije hand geven, mits zij als tegenprestatie veel meer nieuwe woningen bouwen.

Het kabinet buigt zich volgens ingewijden in Den Haag vrijdag over een notitie van Dekker, waarin dit soort voorstellen staan. Volgens het RTL-Nieuws, dat woensdag uit een ontwerptekst citeerde, stijgen de huren in 2005 0,4 procent boven op de inflatie van dat jaar. In 2006 is dat 0,8 procent plus inflatie, en in het jaar daarop komt er 1,2 procent bij. Dat plafond kan in 2008 vervallen "bij voldoende nieuw aanbod van woonruimte'', staat in de uitgelekte tekst.

De stagnerende woningbouwproductie, de gebrekkige doorstroming en de daardoor oplopende wachtlijsten nekken vooral starters en mensen met een laag inkomen. In 1998 was er nog een tekort van 110.000 woningen, in 2002 waren dat er 170.000. In die tijd verhuisden steeds minder mensen, van 410.000 naar 320.000 huishoudens per jaar.

Oorzaak is onder meer de geringe nieuwbouwproductie, met een dieptepunt van 60.000 woningen in 2003. Dat moeten er de komende jaren gemiddeld 80.000 worden.

Om het voor verhuurders aantrekkelijk te maken geld in nieuwbouw te steken wil de VVD-bewindsvrouw de teugels voor de huren laten vieren. De afgelopen jaren waren woningcorporaties gebonden aan vaste huurverhogingen. Onder druk van de Tweede Kamer, die wegens de slecht draaiende economie aandrong op huurmatiging, is die dit jaar met gemiddeld 2,9 procent lager dan volgens die afspraken mocht.

Bovendien betaalden de corporaties 30 miljoen euro mee om de pijn voor ontvangers van huursubsidie te verzachten. Dekker wil ook in de toekomst dat de verhuurders een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van het wonen.

Een aandachtspunt, aldus de conceptnotitie, is de samenstelling van wijken. Verhuurders en gemeenten moeten afspraken maken om te voorkomen dat het huurbeleid "bijdraagt aan het ontstaan van eenzijdig samengestelde wijken''.

PvdA-Kamerlid Depla is niet gewonnen voor de plannen, zei hij voor de RTL-camera. Volgens hem zitten de woningcorporaties er met hun miljardenvermogens warmpjes genoeg bij om de bouwproductie op te trekken en hoeven de huurders daarvoor niet de rekening te betalen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief