Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Washington en Londen komen met aangepaste resolutie Irak

2 jun 04

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben dinsdag een aangepaste ontwerpresolutie over Irak ingediend bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het is nog niet bekend wanneer de motie in stemming wordt gebracht.

De tekst is met name aangepast met betrekking tot het mandaat van een internationale troepenmacht in Irak. Dat mandaat wordt wel beperkt in de nieuwe bewoordingen. Het loopt af zodra "het politieke proces dat leidt naar democratische verkiezingen op grond van een nieuwe grondwet, is afgerond''.

Zegsman Boucher van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder dat eind 2005 of begin 2006 de tijd rijp is voor het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Irak. Op 30 juni dit jaar vindt de soevereiniteitsoverdracht plaats aan de interimregering. Die zal begin 2005 na verkiezingen worden opgevolgd door een overgangsregering. Een definitieve regering die is gekozen in vrije verkiezingen die zijn verankerd in een definitieve grondwet, zou vervolgens eind volgend jaar een feit moeten zijn.

De VN-Veiligheidsraad zou volgens de ontwerpresolutie echter op verzoek van de Iraakse overgangsregering in een resolutie kunnen besluiten dat de troepen eerder weg kunnen uit Irak. Daar de VS beschikken over vetorecht in de raad zal dat evenwel nooit tegen de zin van Washington kunnen.

Hun eerste ontwerptekst werd faliekant verworpen door andere prominente leden van de Veiligheidsraad. Die misten in de tekst daadwerkelijke zeggenschap van de Irakezen in hun land over onder meer de olie en over de troepen die voor veiligheid moeten zorgen. Ze misten ook duidelijkheid over de beëindiging van de buitenlandse militaire bemoeienissen.

(Bron: ANP/AFP/RTR)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief