Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA wil belastingkorting van 500 euro voor werknemers

2 jun 04

De PvdA wil dat werknemers een belastingkorting van 500 euro krijgen. De maatregel maakt deel uit van een werkgelegenheidsplan dat fractievoorzitter Bos woensdagochtend heeft gepresenteerd. De 'werkbonus', die afloopt naarmate iemand meer verdient, kost de schatkist 1,9 miljard euro. Vooral lage en middeninkomens zouden van de maatregel profiteren.

Bovendien wil de PvdA 800 miljoen euro uittrekken voor kinderopvang. De helft daarvan is bestemd voor werknemers, de andere helft voor werkgevers. Die hoeven daardoor geen bijdrage te betalen aan de kosten van de kinderopvang van hun personeel, zoals het kabinet wil. Vooral kleinere bedrijven zijn met deze maatregel gebaat, aldus Bos.

Verder moet er volgens de PvdA een belastingaftrek komen voor bedrijven die jongeren tot 25 jaar of 50-plussers in dienst nemen. Hiervoor wil de fractie 450 miljoen euro uittrekken. Op dit moment bestaat er al een belastingkorting voor bedrijven die werklozen in dienst nemen, maar het kabinet wil die afschaffen.

Volgens het PvdA-plan moet ook nog 400 miljoen extra beschikbaar komen voor het onderwijs. Van dat geld kunnen 10.000 nieuwe docenten, conciërges en zorgleerkrachten in het vmbo worden aangesteld.

De totale kosten van het plan bedragen 3,85 miljard euro. De PvdA wil dat bedrag vinden door de belastingaftrek voor pensioenpremies voor de hogere inkomens te versoberen (opbrengst 2,5 miljard euro) en door het belastingvoordeel voor grijze kentekens af te schaffen (opbrengst circa 500 miljoen). Verder wil zij de voorgenomen verlaging van de onroerendzaakbelasting voor bewoners schrappen. Dat levert bijna een miljard euro op.

De PvdA blijft met haar plan binnen de begroting van het kabinet. Het leidt dus niet tot een hoger overheidstekort. Volgens Bos zou dat tekort zelfs iets kunnen dalen: doordat er meer mensen aan de slag komen, is de overheid minder kwijt aan uitkeringen.

De PvdA heeft het voorstel om de pensioenaftrek voor de hogere inkomens te beperken al eerder gelanceerd. Dat werd toen negatief onthaald, niet alleen door de regeringsfracties in de Tweede Kamer, maar ook door de vakbeweging.

De vakcentrales CNV en FNV reageren ook nu met gemengde gevoelens. Enerzijds prijzen zij de PvdA, omdat zij in tegenstelling tot het kabinet wil investeren in werkgelegenheid. De haalbaarheid van het banenplan is volgens CNV-voorzitter D. Terpstra echter twijfelachtig. "Het kabinet brandt dit tot de laatste millimeter af op de financiële onderbouwing.''

De FNV en het CNV vinden ook dat pensioenpremies voor alle inkomens onbelast moeten blijven, terwijl het versoberen van de pensioenaftrek de belangrijkste financieringsbron is voor de PvdA-plannen.

Het plan is volgens een voorzichtige schatting van Bos goed voor "tienduizenden'' extra banen. Bos zal het woensdagavond naar voren brengen tijdens een debat in de Kamer met premier Balkenende. De PvdA-leider heeft het debat zelf aangevraagd. Hij verwijt het kabinet dat het te weinig doet om de scherp stijgende werkloosheid af te remmen.

Bos hekelde woensdagochtend het voornemen van de regeringspartijen om bij het werkgelegenehiedsdebat niet hun fractievoorzitters in te zetten. Volgens hem hebben de fractieleiders van de coalitiepartijen de neiging om "te duiken'' bij belangrijke debatten.

Ook GroenLinks komt woensdagavond met een banenplan. Een belastingkorting van 2000 euro voor werkgevers die uitkeringsgerechtigden in dienst nemen, moet circa 100.000 banen opleveren.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief