Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Geen steun voor banenplan PvdA

2 jun 04

Een plan van de PvdA om via lastenverlichting voor lagere inkomens meer werk te scheppen, krijgt geen steun van het kabinet en de regeringsfracties in de Tweede Kamer. Dat bleek woensdagavond bij een door PvdA-leider Bos aangevraagd debat over de werkgelegenheid. Ook de vakbeweging is niet enthousiast.

Premier Balkenende noemde het PvdA-plan "teleurstellend en ouderwets". Ook CDA-Kamerlid Verburg sprak van een "teleurstellend" voorstel, omdat de PvdA volgens haar alleen "subsidiebanen" creëert.

Volgens VVD'er Blok doet de PvdA niets aan het wezenlijke probleem van de Nederlandse economie, namelijk de hoge loonkosten in vergelijking met het buitenland. D66-leider Dittrich sprak van "mooi klinkende maatregelen, maar geen structurele oplossingen".

De PvdA wil werkenden een belastingkorting geven van 500 euro per jaar. Deze 'werkbonus' moet aflopen naarmate iemand meer verdient, zodat vooral de lage en middeninkomens van de maatregel profiteren. Verder wil de PvdA 800 miljoen euro uittrekken voor kinderopvang, 450 miljoen voor bedrijven die jongeren of ouderen in dienst nemen en 400 miljoen voor extra banen in het VMBO.

De totale kosten van dit plan bedragen bijna 4 miljard. De PvdA wil dat geld vinden door de fiscale aftrek van pensioenpremies voor de hogere inkomens te beperken (geraamde opbrengst 2,5 miljard) en door een toegezegde verlaging van de onroerendzaakbelasting te schrappen.

Volgens CDA-Kamerlid Verburg wil de PvdA hiermee "een greep doen in de spaarpot voor de pensioenen". Ook de vakbeweging voelt niets voor dit onderdeel van het PvdA-plan.

Volgens PvdA-leider Bos doet het kabinet juist niets om de scherp oplopende werkloosheid af te remmen. Hij verweet de regering dat zij ruzie heeft gemaakt met de vakbeweging, waardoor de eerder overeengekomen loonmatiging van de baan is.

Ook SP en GroenLinks hebben geen goed woord over voor het beleid van het kabinet. Volgens SP-leider Marijnissen overdrijft dat doelbewust de economische problemen van Nederland om zijn "asociale" bezuinigsbeleid erdoor te kunnen drukken.

GroenLinks kwam zelf ook met een banenplan. Fractieleider Halsema wil bedrijven die uitkeringsgerechtigden in dienst nemen twee jaar lang een belastingkorting van 2000 euro geven. Dit plan ontmoette meer sympathie dan het PvdA-voorstel. CDA en VVD prezen de eenvoud ervan. Toch ziet het er niet naar uit dat zij het zullen steunen, omdat zij praktische bezwaren zien.

Ook een voorstel van de VVD om het wettelijk minimumloon voor bijstandsgerechtigden tijdelijk te verlagen, krijgt geen Kamermeerderheid.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief