Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Dijkstal: Nederlandse politiek zaait haat

7 jun 04

De Nederlandse politiek zaait haat en criminaliseert allochtonen. Dat zegt VVD-politicus Hans Dijkstal maandag in een interview met het Algemeen Dagblad. Het plan van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) om vignetten in te voeren die de mate van integratie van allochtonen aangeven, vindt hij ronduit eng. "Het begint verdacht veel op de jodenster lijken.''

Dijkstal, oud-lijsttrekker, bekritiseert ook de huidige VVD'ers. "Onder leiding van 'il capo' Van Aartsen hebben ze voor de harde lijn gekozen.'' De VVD, waar Wilders en Hirsi Ali voorop gaan in het debat, "zit met de toon en de inhoud op het verkeerde spoor''.

In de politiek ten opzichte van allochtonen voeren generalisaties de boventoon, zegt Dijkstal. "Moslims worden gestigmatiseerd. Een hele godsdienst wordt aangevallen, hoewel de meeste moslims gematigde, nette mensen zijn.'' Door keer op keer deze groep aan te vallen, kweek je een heftige tegenreactie. "De haat die sommige jonge islamieten voelen voor blanke Nederlanders, komt daaruit ook voort'', aldus Dijkstal.

Hij kritiseert ook Rotterdam, dat migranten wil spreiden door in bepaalde wijken alleen mensen met een bepaald inkomen toe te laten. "Goedkope politiek'' zegt hij over "het hek om Rotterdam''. Mensen moeten accepteren dat de wereld verandert. "We zijn een open samenleving. Allochtonen horen daarbij.''

We moeten niet zeuren als er nog een moskee bij komt. Er zijn toch ook kerken? "Als je moskeeën verbiedt, tast je de Grondwet aan.'' Hij noemt het "van de zotte'' dat CDA-leider Verhagen en Van Aartsen over elkaar heen buitelen om het boek De weg van de moslim te verbieden. Wilders pleit zelfs voor sluiting van de Al-Tahweedmoskee in Amsterdam, waar het boek te koop is. Dijkstal vindt het onbegrijpelijk dat Kamerleden geen respect voor de Grondwet hebben.

Wilders
Wilders noemt het interview van Dijkstal in een reactie "dom''. Volgens hem slaat Dijkstal enorm om zich heen. Het Kamerlid wijst op excessen die in de islam voorkomen, zoals eerwraak en verminking. "Het is onaanvaardbaar dat je die niet kunt benoemen, ook voor de meerderheid van de moslims.''

Dijkstal is lid van de commissie-PaVEM, die de participatie van allochtone vrouwen moet bevorderen. "Het is schandelijk dat hij het kabinetsbeleid vergelijkt met nazi-praktijken'', aldus Wilders. Volgens hem moet Dijkstal daarom terugtreden uit deze commissie die de regering adviseert.

Zalm
VVD-leider Zalm vindt de kritiek van Dijkstal volkomen onterecht, aldus het AD. Hij betreurt het dat de voormalige partijleider naar de jodenvervolgingen verwijst. In verband met de vignetten spreekt Zalm van "een groot misverstand''.

Van Aartsen
VVD-fractievoorzitter Van Aartsen zegt daarover: "Ik stuur hem een briefje met enige fractiestandpunten en mijn speeches, zodat Dijkstal zich over de feiten kan buigen.''

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief