Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Partijen in het Midden-Oostenconflict

23 jan 03

Een overzicht van de belangrijkste partijen in het Midden-Oostenconflict: de twee grote politieke partijen van IsraŽl, de Palestijnse PLO, landen van de Arabische Liga en een aantal fundamentalistische groeperingen.

De belangrijkste partijen in het Midden-Oostenconflict zijn de twee grote politieke partijen van Israël, Likoed en Avoda, de Palestijnse PLO en de landen van de Arabische Liga. Daarnaast is er een aantal fundamentalistische groeperingen. Allereerst de Hamas en de Islamitische Jihad, die willen wat de PLO heeft afgezworen: de staat Israël vernietigen. En Hezbollah, aanvankelijk opgericht om Israël te verdrijven uit Zuid-Libanon.

De Likud-partij
Israëls conservatieve partij wordt in 1973 gevormd uit de partijen Laam, Gahal en Vrij Centrum. Likud brengt premiers voort als Menachem Begin, Benjamin Netanyahu en Ariel Sharon. Het partijprogramma is gebaseerd op het vrede voor vrede-principe. De partij wil de status-quo behouden als het gaat om defensie en religieuze zaken. Ook in de Palestijnse kwestie hoeft maar weinig beweging te komen, naar de mening van Likud.

De Avoda-partij (Arbeidspartij)
De Israëlische Arbeidspartij komt in 1968 tot stand door een fusie tussen de socialistische partijen Mapai, Ahdut Ha'avodah en Rafi. De bekendste premiers van de socialistische partij zijn David Ben-Gurion, Yitzhak Rabin, Shimon Peres en Ehud Barak.
In 1999 vormt de partij samen met de partijen Meimad en Gesher de 'Eén Israël Partij', om meer kans te maken bij de verkiezingen van dat jaar. De samenwerking lijkt vruchten af te werpen na de overwinning op Likoed. Barak wordt premier. Gesher stapt na de verkiezingen echter uit het samenwerkingsverband.
Het vastlopen van het vredesproces en het uitbreken van de tweede intifada leiden tot het aftreden van Barak en vervroegde verkiezingen. Deze worden gewonnen door Sharon.

Palestinian Liberation Organization (PLO)
De PLO wordt in 1964 opgericht op initiatief van de Arabische Liga die op de manier het Palestijnse volk een stem wil geven. Het hoofdkwartier van de PLO wordt in Jordanië gevestigd, waar op dat moment de meeste Palestijnse vluchtelingen zich bevinden. Voor de verschillende Palestijnse (verzets)groeperingen werkt de PLO als overkoepelend orgaan. In 1969 wordt de terroristische Al Fatah-beweging van Yasser Arafat onderdeel van de PLO. Arafat wordt gekozen tot voorzitter van het Uitvoerend Comité. De terroristische acties van de PLO-onderdelen tegen zowel Israëlische als Westerse doelen, leiden bij de Westers gezinde koning Hoessein van Jordanië in 1970 tot de beslissing de Palestijnen uit zijn land te verdrijven. Het PLO-hoofdkwartier wordt vervolgens van Jordanië naar Libanon verhuisd, en zal daarna nog naar Tunis overgeplaatst worden.
In 1976 wordt de PLO lid van de Arabische Liga. De PLO bestaat dan uit verschillende organisaties, zoals het Palestijns Bevrijdingsleger, de Palestijnse Nationale Raad en het Uitvoerend Comité. De belangrijkste officiële vertegenwoordiger van de Palestijnen is echter de PNA: de gekozen Palestinian National Authority, oftewel de Palestijnse regering.

Arabische Liga
De Arabische Liga, een samenwerkingsverband tussen 22 Arabische landen, wordt in 1945 opgericht in Caïro. De Liga heeft in beginsel als doel het economische, politieke, culturele en sociale beleid van de lidstaten te versterken. Daarnaast wordt er onderhandeld bij onenigheid onderling, of bij onenigheid tussen een lidstaat en een derde partij.
De lidstaten van de Liga zijn verdeeld over een aantal belangrijke zaken, met name over de situatie tussen Israël en de Palestijnen. Als Egypte in 1979 een vredesverdrag met Israël sluit, wordt het Egyptische lidmaatschap opgezegd, en verhuist het hoofdkwartier van de Liga van Caïro naar Tunis. Pas in 1989 mag Egypte weer toetreden en een jaar later keert het hoofdkwartier terug naar Caïro. Ook de Golfoorlog zorgt voor onrust binnen de Liga; de annexatie van Koeweit door Irak en de vraag van Saoedi-Arabië om westerse hulp tegen Irak, leiden tot hoogoplopende conflicten.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief