Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ontslagregels ter discussie

24 jun 04

Minister Brinkhorst van Economische Zaken stuurt aan op versoepeling van de regels bij ontslag en op versobering van de vergoeding die mensen bij ontslag krijgen. In zijn "groeibrief'' die het kabinet vrijdag bespreekt, stelt de bewindsman de in Nederland gehanteerde kantonrechtersformule ter discussie en noemt hij Denemarken als voorbeeld.

De kantonrechtersformule houdt rekening met de duur van het dienstverband en met de leeftijd. In Denemarken gaat de duur van het dienstverband pas na twaalf jaar werk een rol spelen. Brinkhorst noemt dat land als "inspiratiebron''. Hij wil ook dat werkgevers bij ontslagen het beginsel van last-in, first-out minder strikt hoeven toe te passen, dus minder rekening houden met de duur van het dienstverband. Ook vindt de D66-bewindsman dat werkgevers te veel belemmeringen hebben om slecht functionerende werknemers te ontslaan.

In de groeibrief stelt de minister dat ons land economisch achterop raakt. Gemiddeld werkt de Nederlander 1340 uur per jaar, tegenover 1615 uur in de rest van Europa en 1815 uur in de
Verenigde Staten. Brinkhorst wil dan ook dat het kabinet verder gaat met besluiten die langer werken bevorderen. Zo moet het kabinet inzettten op een 40-urige werkweek bij overheidspersoneel en "bevorderen'' dat dit ook gebeurt in het bedrijfsleven. Verder wil hij CAO's "doorlichten'' op bepalingen die belemmeren dat mensen na hun 65e doorwerken, als ze dat zelf willen.

Brinkhorst noemt als maatregelen die de economische groei kunnen bevorderen, ook het invoeren van een zogeheten green card, waardoor buitenlanders met een hoge opleiding makkelijker in ons land aan het werk kunnen. Ook verlaging van de vennootschapsbelasting, waardoor bedrijven minder belasting betalen over de winst, staat op zijn verlanglijstje.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief