Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Jongeren drinken meer

29 jun 04

De jeugd kan naar hartelust dronken raken. Ondanks het verbod op de verkoop van alcohol aan mensen onder de 16 slagen jongeren er negen van de tien keer in om zwak alcoholhoudende en sterke drank te kopen. Dat zegt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Ook drinken scholieren steeds meer, heeft het Trimbos Instituut onderzocht.

Jongeren komen in de horeca het gemakkelijkst aan drank. "De slaagkans in 2003 was 98 procent voor het kopen van zwak alcoholhoudende drank en 96 procent voor sterke drank," aldus de inspectiedienst.

Uit recent onderzoek van het Trimbos Instituut komt naar voren dat scholieren steeds meer drinken. Het instituut komt volgende week met cijfers over 2003 over het alcoholgebruik onder jongeren. Uit vorig onderzoek over 2001 bleek dat eenvijfde van de scholieren van 15 en 16 jaar per maand meer dan tien keer alcohol dronk.

In het onderzoek van de VWA zeggen bijna alle ondervraagde winkeliers en barmensen zich te houden aan de leeftijdsgrenzen. "Dit is opmerkelijk aangezien de slaagkans voor jongeren nog steeds erg hoog is," aldus de inspectie.

Kinderen onder 16 mogen geen alcohol kopen. Jongeren tussen de 16 en de 18 jaar moeten alleen sterke drank laten staan. De helft van de horecaondernemers en de slijterijen vindt het controleren van de leeftijd een probleem. Bij de supermarkten is dit 60 procent. Zo vindt het jeugdige personeel van de winkels het moeilijk om tegen leeftijdsgenoten te zeggen dat ze geen alcohol mogen kopen.

De supermarkten en de slijterijen wijzen de beschuldigende vinger in de richting van de overheid. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van de supermarkten, moeten niet de winkels maar de jongeren die alcohol kopen strafbaar worden gesteld.

En het Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik (PVAD) wil zo snel mogelijk een identificatieplicht voor iedere winkelbezoeker. "Wij balen van het kabinet. Jongeren mogen geen alcohol kopen, maar hoeven zich niet te identificeren in winkels," aldus directeur S. Veenstra van de PVAD.

Het is echter de vraag of een identificatieplicht veel zoden aan de dijk zet. Volgens Veenstra gebruiken veel jongeren valse legitimatiebewijzen. Bovendien komen zij gewoon op een later tipstip terug als de verkoper hen weigert. Jongeren krijgen in caf's gemakkelijk een biertje of een borrel, toch drinken zij volgens de VWA minder vaak tijdens het uitgaan.

Van de 13-jarigen dronk eind 2003 18 procent tijdens het uitgaan. In 2001 was dat 39 procent. "Ook voor de 14- en 15-jarigen is er bij het drinken van alcohol tijdens het uitgaan een dalende tendens waar te nemen. Wel is het kopen van zwak alcoholhoudende drank door 14- en 15-jarigen in levensmiddelenzaken toegenomen ten opzichte van 1999."

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft de horecabranche dit jaar nog gegeven om via zelfregulering de verkoop aan jongeren te voorkomen. Volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om te zeggen dat dit niet is gelukt.

De cijfers van het Trimbos en de VWA zijn gebaseerd gegevens uit 2003. Bovendien heeft de horecabranche zelf aangescherpte regels aangekondigd, stelt de woordvoerder. Die zouden binnenkort verschijnen. Het kabinet komt binnenkort met voorstellen voor nog meer preventie en voorlichting.

Daarnaast ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer dat het voor de VWA makkelijker moet maken om boetes uit te schrijven. Nu gebeurt dat nog via het Openbaar Ministerie en dat heeft andere prioriteiten. Na de zomer stuurt Hoogervorst een evaluatie van de Drank- en Horecawet naar de Tweede Kamer, daarin zullen genoemde onderzoeken worden meegenomen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief