Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

De Geus straft doorbetaling zieke

29 jun 04

Het kabinet gaat werknemers aanpakken die in het tweede ziektejaar meer loon uitbetaald krijgen dan de wettelijk voorgeschreven 70 procent van hun loon. Als deze mensen in de WAO belanden krijgen zij niet 70 procent van hun laatstverdiende loon, maar slechts 70 procent van het minimumloon.

Sinds dit jaar moeten bedrijven zieke werknemers twee jaar doorbetalen, voor zij voor de WAO in aamerking komen. In veel CAO's is afgesproken dat de uitkering in het tweede ziektejaar tot 100 procent van het salaris wordt aangevuld. Minister de Geus is daarop tegen, omdat werknemers door deze afspraak onvoldoende worden geprikkeld om weer aan het werk te gaan.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had al sancties aangekondigd tegen werkgevers die in het tweede ziektejaar meer dan 70 procent uitbetalen. Nu wil hij dat behalve de werkgever ook de andere sociale partner, de werknemer, meewerkt aan een beperking van het loon bij langdurige ziekte.

Zo niet, dan dreigt hij het akkoord van tafel te vegen om de uitkering van volledig en duurzame arbeidsongeschikten te verhogen van 70 tot 75 procent, mits het aantal WAO'ers binnen de perken blijft.

Vice-voorzitter Josine Westerbeek van de vakcentrale CNV noemt het besluit van De Geus absurd en buiten proportie. Voor de sociale partners wordt het zo onmogelijk gemaakt om CAO-afspraken te maken voor zieke werknemers, stelt zij.

CNV-voorzitter Terpstra kondigde voor Radio 1 acties aan tegen de maatregel. Hij herinnerde aan de acties die ooit door CAO-coördinator De Geus, de huidige minister, werden georganiseerd.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief