Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Grote vier op zoek naar 'terugkeerlocaties'

16 jul 04

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan zogeheten terugkeerlocaties in het leven roepen waar uitgeprocedeerde asielzoekers in worden opgevangen tot ze het land uit moeten. Dat zijn de 'grote vier' overeengekomen met minister Verdonk van Vreemdelingenzaken.

De gemeenten en de minister ruzieden de afgelopen maanden over het nieuwe uitzetbeleid. De steden willen onder geen beding dat mensen op straat terecht komen. De terugkeerlocaties geldt alleen voor mensen die tussen 2001 en 2004 in Nederland zijn gekomen. Een voorwaarde is dat ze meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. Nu heeft deze groep 28 dagen de tijd om de terugkeer voor te bereiden. Lukt dat niet, dan komen ze op straat te staan.

De burgemeesters van de vier grote steden schreven Verdonk vorige week een brief waarin ze aangeven dat ze niet meer willen meewerken met het uit huis zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers zolang hun terugkeer niet is geregeld. Daarop ontbood Verdonk de vier. Cohen (Amsterdam), Opstelten (Rotterdam) en Deetman (Den Haag) waren donderdag bij het gesprek. Brouwer (Utrecht) is met vakantie.

Volgens burgemeester Cohen van Amsterdam, die namens de grote vier sprak, hebben gemeenten ook zelf een verantwoordelijkheid voor de oplossing van dit probleem. "We willen die aanvaarden en zullen er aan meewerken dat de terugkeerlocaties er komen." Verdonk zei dat ze een gezamenlijk uitgangspunt delen, namelijk "ervoor zorgen dat mensen in beginsel niet op straat komen".

Het ging de gemeenten om asielzoekers die onder de nieuwe vreemdelingenwet vallen. Zij kunnen geen beroep doen op de faciliteiten die Verdonk in het leven heeft geroepen voor asielzoekers die hier al voor 1 april 2001 aankwamen. Die krijgen twee keer acht weken de tijd om hun terugkeer voor te bereiden en kunnen een beroep doen op een vertrekpremie.

Ook komt deze groep van tussen 2001 en 2004 niet in aanmerking voor de regeling die geldt voor nieuwe asielzoekers. Uitgeprocedeerden uit die groep komen vanaf dit najaar meteen na de afwijzing van hun asielverzoek in een zogeheten terugkeerlocatie terecht, waar zij begeleid worden bij hun vertrek.

Verdonk is nu op zoek naar asielzoekerscentra die tot zo'n terugkeerlocatie kunnen worden omgebouwd. De vier grote steden zullen haar daarbij helpen. In ruil daarvoor hebben zij van Verdonk de toezegging gekregen dat uitgeprocedeerde asielzoekers van tussen 2001 en 2004 vanaf oktober ook in deze centra terechtkunnen.

De uitgeprocedeerden moeten dan wel hebben laten zien dat zij serieus aan hun terugkeer werken. Doen ze dat niet, dan kunnen ze alsnog uit hun opvang worden gezet. De afspraak geldt overigens pas vanaf het moment dat er terugkeerlocaties zijn. Tot die tijd is het huidige regime van kracht en dat betekent dat uitgeprocedeerden na 28 dagen op straat komen te staan.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief