Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Europa wil zesmaal zoveel geld terugkeer asielzoekers

21 jul 04

Europees commissaris Vitorino (justitie en asiel) wil dat de Europese Unie vanaf 2006 zesmaal zoveel geld vrijmaakt als nu voor de begeleide terugkeer van asielzoekers. Dat zou neerkomen op een bedrag van 90 miljoen euro per jaar. Hij wil dat geld gebruiken als vergoeding voor landen buiten de EU die akkoorden sluiten over de terugname van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het bedrag zou zelfs tot aan 2013 nog verder op kunnen lopen, aldus de Portugese eurocommissaris, afhankelijk van het aantal landen waarmee hij terugkeerakkoorden kan afsluiten. Nog tijdens zijn ambtstermijn, die eind oktober afloopt, wil Vitorino akkoorden sluiten met Rusland, de Oekra‹ne, China, Turkije, Marokko, Algerije en Pakistan. Daarna streeft Vitorino naar overeenkomsten met de nieuwe buurlanden van de EU, zoals Wit-Rusland en de Balkan-landen.

Vitorino zei maandag na overleg met de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken verder zijn steun toe aan voorstellen van Nederland als EU-voorzitter om op termijn te komen tot één asielsysteem in Europa. "Daarbij gaat het overigens niet om een harmonisatie van de systemen in de verschillenden lidstaten", aldus minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie).

"We willen lidstaten op grond van historische situaties en hun bevolkingsoorsprong wel eigen systemen laten behouden", stelde de bewindsvrouwe verder. Europa zou op termijn wel één en dezelfde aanmeldprocedure moeten hebben voor het hele grondgebied. Volgens Vitorino dienen asielzoekers in alle lidstaten op termijn ook dezelfde status te krijgen. De criteria op grond waarvan een aanvraag wordt beoordeeld moeten verder ook overeenkomen.

De Nederlandse plannen komen eind september en begin december uitgebreid aan bod op een informele ontmoeting van de Europese bewindslieden in Scheveningen. Nederland wil daar verder afspraken maken over de uitvoering van tal van overeenkomsten op het terrein van justitie en asiel, waar diverse lidstaten nog geen gevolg aan hebben gegeven. De EU-regeringsleiders moeten deze nieuwe impuls voor de Europese justitie officieel ondersteunen op hun eerstvolgende topontmoeting, begin november in Brussel.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief