Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

MKB-Nederland steunt bonden in juridische strijd

11 aug 04

MKB-Nederland ondersteunt de juridische stappen van de vakcentrales FNV, CNV en MHP tegen de kabinetsplannen om CAO's met loonstijgingen niet meer op te leggen aan hele bedrijfstakken. MKB-coördinator A. van Delft benadrukte woensdag dat de organisatie voor middelgrote en kleine ondernemers zelf niet in actie komt en dat de steun alleen "moreel" is.

Minister De Geus van Sociale Zaken wil vanaf 1 november loonstijgingen in CAO's niet langer algemeen verbindend te verklaren. De vakbeweging heeft juridische stappen tegen de Staat aangekondigd wegen aantasting van hun onderhandelingsvrijheid. Volgens de FNV en CNV kunnen ze daartoe overgaan zodra De Geus zijn besluiten formeel heeft bekendgemaakt in de Staatscourant.

Volgens een woordvoerder van de FNV wordt nog deze maand besloten welke juridische weg wordt bewandeld. De vakbeweging wil in ieder geval een klacht indienen bij de internationale arbeidsorganisatie ILO van de Verenigde Naties, wegens schending van verdragen door Nederland. Daarnaast overwegen de bonden de zaak aan te kaarten bij de Raad van Europa en de Nederlandse rechter.

MKB-Nederland vindt net als de vakbeweging dat er "ten principale" nooit sprake mag zijn van politiek selectief ingrijpen in CAO-afspraken, omdat die een verantwoordelijkheid zijn van werkgevers en bonden. Bovendien gaat de ondernemersorganisatie ervan uit dat met bonden nog steeds verantwoorde loonafspraken te maken zijn, ondanks de weigering van de vakbeweging om de lonen te bevriezen.

Desondanks wil MKB-Nederland niet samen met de vakbonden juridische stappen ondernemen.Volgens Van Delft is de huidige loondiscussie namelijk voor een groot deel te danken aan de vakbeweging. Daarbij wijst hij erop dat de bonden op 25 juni de afspraak met het kabinet om de lonen in 2005 nagenoeg te bevriezen, hebben losgelaten na een ruzie over de toekomst van het prepensioen.

Een zegsman van VNO-NCW noemt de plannen van De Geus verkeerd getimed "zeker gezien de explosieve sociale verhoudingen". Aan de andere kant vindt de ondernemersorganisatie dat de vakbeweging "nogal zwaar geschut" inzet met juridische stappen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief