Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Extra bescherming en militairen naar Irak

19 aug 04

De Nederlandse militairen die in Zuid-Irak zijn gelegerd, krijgen op korte termijn extra bescherming en versterking. Op patrouille zullen zij extra terreinwagens voorzien van een mitrailleur en Patria-pantserwielvoertuigen meekrijgen. Bovendien zal de Nederlandse troepenmacht tijdelijk versterkt worden met twee infanteriepelotons van in totaal ongeveer 60
mensen.

Dit heeft minister Kamp van Defensie donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van de schietpartij die zaterdag in het zuiden van Irak het leven kostte aan de 29-jarige marechaussee Jeroen Severs. Hij schrijft verder dat de 'inlichtingencapaciteit' van het contingent "aanzienlijk" wordt vergroot. Om veiligheidsredenen wijdt hij daar niet over uit. Die
inlichtingenpositie was door de verminderde patrouillegang in de steden na de machtsoverdracht van eind juni verzwakt.

Kamp wil verder vaart zetten achter de uitvoering van civiele projecten die de wederopbouw van de provincie ten goede komen. De projecten leveren een bijdrage aan een goede verstandhouding tussen de Nederlandse eenheden en de burgerbevolking. Bovendien kunnen de projecten bijdragen aan een verlaging van de enorme werkloosheid.

Die werkloosheid en onvrede in de regio maken het voor de opstandige geestelijke leider Muqtada al-Sadr eenvoudig om mensen te werven voor zijn strijd tegen de 'bezetters' en de
interimregering, die in zijn ogen aan de leiband van de Amerikanen loopt. Kamp signaleert dat sinds het mislukken van de onderhandelingen met al-Sadr in zijn thuisbasis de heilige stad
Najaf, de veiligheidssituatie zienderogen is verslechterd. Hij houdt er dan ook ernstig rekening mee dat de daders van de aanval op de Nederlandse marechaussee's aanhangers van al-Sadr zijn. Wat de zaak verder compliceert is dat de Iraakse milities in staat lijken te zijn hun acties te coordineren en ook bekend zijn met operationele procedures van het Nederlandse detachement.

Ondanks de zorgwekkende situatie houdt Kamp vol dat de opdracht in Irak uitvoerbaar blijft. De ontwikkelingen worden van dag tot dag gevolgd en als het nodig is, neemt Kamp direct aanvullende maatregelen om de veiligheid van de militairen te verhogen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief