Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Nog geen besluit over koopkracht minima

25 aug 04

Het kabinet heeft woensdag nog geen definitief besluit genomen over maatregelen die de koopkracht van minima volgend jaar moeten verbeteren. "Het gaat stapje voor stapje", zei minister De Geus (Sociale Zaken) na afloop van een extra ministerraad over de begroting van volgend jaar, die op prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het is de bedoeling deze week de knoop door te hakken, zo gaf De Geus aan.

Het kabinet wil graag het inkomensverlies voor minima beperken tot 0,5 procent. Zonder maatregelen zou dat voor minima en ouderen met alleen AOW gemiddeld uitkomen op 2 procent. Het gemiddelde koopkrachtverlies is volgens berekeningen van het Centraal Planbureau 1 procent.

De Geus en minister Zalm (Financiën) bereiden een voorstel voor. Gedacht wordt aan een verhoging van de fiscale aftrek voor ouderen en een nettoverhoging van de AOW-uitkeringen. Het kabinet heeft er door de afschaffing van de pc-privé-regeling, de fiscale stimulering bij de aanschaf van een computer, en het dubbel spaarloon voor mensen met twee banen, al 300 miljoen euro voor vrijgemaakt. De Geus betwijfelt nog of dat voldoende is om de minima tegemoet te komen. Hij benadrukte woensdag wel dat het kabinet niet kan garanderen dat inkomensgroepen hun koopkracht behouden.

Het kabinet praat donderdag verder over de begroting van volgend jaar.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief