Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kamp wil voor thuisfront risico's niet wegpoetsen

25 aug 04

"Ik kan niet beloven dat de risico's kleiner worden of dat er niets meer zal gebeuren." Dat zei minister Kamp van Defensie woensdag op een informatiedag voor de achterban van de Nederlandse militairen in Irak in de Utrechtse Jaarbeurs. De bewindsman sprak voor een gehoor van tussen 1500 en 2000 familieleden en vrienden in een enorme zaal waar voor 5000 mensen gedekt was. Defensie wilde er zeker van zijn dat iedereen die wilde komen, een plekje aan de koffietafel zou hebben.

Aan het begin van de bijeenkomst werd een minuut stilte in acht genomen voor de elf dagen geleden gesneuvelde wachtmeester Jeroen Severs van de marechaussee. In zijn toespraak roemde Kamp de "helden" die met gevaar voor eigen leven het konvooi waarin Severs zat probeerden te ontzetten. Twee van hen, die tijdens de gevechten zwaargewond raakten, luitenant Wijnen en korporaal Van den Broek, zaten in de zaal.

Kamp probeerde de aanwezigen uit te leggen dat Nederlandse militairen er niet alleen zijn voor de bescherming van eigen huis en haard. Nederland heeft ook een verantwoordelijkheid in internationaal verband, als, zoals in Irak, mensen op grote schaal in de verdrukking komen, zei hij.

De bewindsman benadrukte dat de militairen in Irak "nu het erop aankomt onze steun hard nodig hebben. Het zal ze goed doen als ze merken dat we met zijn allen achter hen staan."

Dat signaal kon de zaal halverwege de middag letterlijk afgeven in een rechtstreekse videoverbinding met Camp Smitty, de hoofdbasis van het Nederlandse detachement in de zuidelijke provincie al-Muthanna. Commandant Richard Matthijssen beantwoordde een half uur lang een groot aantal van tevoren ingediende vragen van de achterban.

Behalve Mathijssen waren ook de chef defensiestaf, generaal Berlijn, en de bevelhebbers van de landmacht, generaal Urlings, en van de marechaussee, generaal Beuving, beschikbaar voor vragen. Urlings en Beuving hadden zich de afgelopen dagen persoonlijk op de hoogte laten brengen van de recente gebeurtenissen in Irak tijdens een bezoek aan de Nederlandse militairen.

Defensie had tijdens de informatiedag voor het thuisfront een aantal geestelijk verzorgers en psychologen ingezet die als aanspreekpunt optraden voor mensen die behoefte hadden aan een gesprek.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief