Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Parlement Antillen wijst beleid Verdonk nadrukkelijk af

26 aug 04

De Staten (het parlement) van de Nederlandse Antillen wijzen het nieuwe inburgeringsstelsel van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) nadrukkelijk af. Door de fractie van regeringspartij PAR is een motie ingediend, die door alle partijen wordt ondersteund.

De Antilliaanse parlementariërs vinden het onacceptabel dat het nieuwe inburgeringsstelsel, zoals Verdonk heeft beschreven in haar contourennota, onderscheid maakt tussen Nederlanders die geboren zijn binnen de Europese Unie en Nederlanders die daarbuiten zijn geboren. Antillianen hebben de Nederlandse nationaliteit, maar zijn buiten de Europese Unie geboren en dreigen hierdoor tweederangs burgers te worden, zo vreest het parlement in Willemstad.

Nederlanders van buiten de EU moeten van Verdonk niet alleen inburgeren, maar ook een verplicht examen afleggen. Halen zij dit examen niet, dan volgt een boete.

In de motie spreken de partijen af de Tweede Kamer in Den Haag te benaderen met het dringende verzoek zich tegen de nota uit te spreken. De Staten volgen hiermee het standpunt van de regering-Ys, die twee weken geleden al een protestbrief stuurde naar Verdonk.

Volgens Ys is de nota van Verdonk in strijd met internationale gelijkheidsnormen en met het verbod op discriminatie op grond van afkomst.

De motie is al ondertekend door alle statenleden, maar wordt formeel op 7 september behandeld tijdens de eerstvolgende vergadering van het parlement in Willemstad. Daarna zal niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de Eerste Kamer, de koninkrijksregering en ook minister Verdonk een kopie van de motie ontvangen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief