Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Overwinterende ganzen vragen meer ruimte

1 sep 04

Nederland zal meer land moeten aanwijzen voor de opvang van overwinterende ganzen om te voorkomen dat de dieren zich te goed blijven doen aan de gewassen op de landbouwgronden. Het ministerie van Landbouw streeft naar 80.000 hectare zogeheten foerageergebied. Volgens Vogelbescherming Nederland is er echter bijna 150.000 hectare nodig.

De vereniging heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland laten bekijken hoeveel ruimte de ruim een miljoen overwinterende ganzen nodig hebben. De onderzoekers concluderen dat de beoogde 80.000 hectare alleen genoeg is om 60 procent van de dieren op te vangen, meldde de Vogelbescherming woensdag in haar nieuwsbrief.

Toename van het aantal ganzen is volgens de vogelbeschermers niet de oorzaak van de roep om extra ruimte. "De populaties zijn stabiel en lijken hun top te hebben bereikt", stelt de vereniging na onderzoek. Volgens de Vogelbescherming is van meet af aan te weinig ruimte gereserveerd omdat bij de vaststelling van het aantal hectares niet bekend was hoeveel ruimte de dieren daadwerkelijk nodig hebben.

Een woordvoerder van het ministerie zegt verbaasd te zijn over de oproep van de Vogelbescherming, te meer omdat de organisatie destijds zelf heeft meegesproken over de aantallen hectares foerageergebied. Mede op basis van gegevens van onderzoeksinstituut Alterra is bepaald dat 80.000 hectare "onder voorwaarden" voldoende zou moeten zijn. Zo moet er bijvoorbeeld wel voldoende voedsel op de aangewezen graslanden en natuurgebieden zijn. Het ministerie onderzoekt nu zelf eveneens of de huidige foerageergebieden aan die voorwaarden voldoen.

Nederland is een belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen uit de noordelijke delen van Europa. Jaarlijks zoeken ruim een miljoen vogels, waaronder de brandgans, rotgans en toendragans, hier de zachtere winter op. Om schade aan gewassen te voorkomen worden foerageergebieden aangewezen. Door de dieren daar met rust te laten en ze daarbuiten te verjagen moeten de ganzen zelf voor die aangewezen stukken land kiezen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief