Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Vakbeweging schort al het overleg op

7 sep 04

De FNV, CNV en MHP schorten al het overleg met werkgevers en het kabinet op. Vanaf maandag tot en met de grote vakbondsdemonstratie op 2 oktober in Amsterdam voert de vakbeweging geen CAO-overleg meer.

De vakbondsvoormannen De Waal (FNV), Terpstra (CNV) en Verhoeven (MHP) maakten dinsdag tijdens een ludieke actie in Den Haag bekend dat zij op centraal niveau het overleg stilleggen. Hun oproep aan de bonden hetzelfde te doen op ondernemings- en bedrijfstakniveau vond breed gehoor.

Om de actie luister bij te zetten kwamen twee brandweerwagens met loeiende sirenes het voorplein van het gebouw van de Sociaal-Economische Raad (SER) oprijden. In dat gebouw heeft normaliter overleg tussen de vakbeweging, werkgevers en het kabinet plaats. Brandweermannen barricadeerden samen met de bondsbestuurders de deur van de SER. Zij zetten een bord neer met de tekst 'overleg opgeschort'.

"We hebben vergaderd tot we er suf van werden. Op het moment dat er niet naar je geluisterd wordt, niet door de werkgevers en niet door het kabinet, houdt het een keer op", stelde De Waal. Volgens Terpstra hebben vakbondsbestuurders en de leden door het opschorten van het overleg nu alle tijd om acties te organiseren.

Minister De Geus van Sociale Zaken noemde de keus van de vakbeweging "jammer". Volgens de CDA-bewindsman was de stap "niet nodig geweest". De aankondiging van het staken van het overleg was precies op de eerste dag dat minister Remkes van Binnenlandse Zaken in onderhandeling ging met de bonden over een nieuwe CAO voor de ongeveer 120.000 rijksambtenaren.

Volgens voorzitter Snoey van de Abvakabo FNV wordt ook dat overleg volgende week stilgelegd. Volgens haar wordt alleen nog met werkgevers gesproken in noodgevallen. "Bij reorganisaties zullen wij wel meewerken aan een sociaal plan." Ook als werkgevers willen meewerken aan reparatie van kabinetsingrepen in onder meer VUT en prepensioen, willen bonden daarover praten.

Werkgeversorganisatie AWVN vindt het "jammer" dat het CAO-overleg nu stilligt. Maar daar kan zij zich nog iets bij voorstellen, omdat dossiers als prepensioen problemen opleveren. Zij ziet echter geen reden ook het overleg binnen ondernemingen over bijvoorbeeld roosters en het ziekteverzuim te staken. De AWVN keurt het ook af dat het reguliere overleg in besturen van onder meer pensioenfondsen niet doorgaat.

VNO-NCW vindt de actie van de vakcentrales een hoog symbolisch gehalte hebben. "De afgelopen drie maanden hebben wij al nauwelijks iets vernomen van de vakbonden."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief