Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Netelenbos wist van geheime onderhandelingen'

15 sep 04

Toenmalig minister Netelenbos (Verkeer) wist in 1999 dat er geheime onderhandelingen werden gevoerd tussen aannemers en het projectbureau HSL-Zuid, dat namens de overheid opdrachtgever was bij de bouw van de hogesnelheidslijn. Toen bestond bij het bureau al het vermoeden van bouwfraude en was dat al gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Dat zei voormalig ambtelijk projectleider van de HSL-Zuid, Korf, woensdag tegen de commissie-Duivesteijn. Eerder zei de directeur uitvoering van het projectbureau, dat het ging om "onderhandelingen, die geen onderhandelingen waren". Volgens Korf ging het om een "toelichting" op een aanbesteding die mislukte, omdat de aanbieding van aannemers veel hoger was dan de raming van de overheid. Zo'n toelichting "vonden wij passen binnen wat aanbestedingsrechtelijk is toegestaan".

Na het mislukken van de aanbesteding begin september werd in overleg met minister Netelenbos besloten de voorzitters van de raden van bestuur van de grootste bouwondernemingen van ons land te ontbieden. Hun werd daarbij te verstaan gegeven, dat ze hun werkmaatschappijen onder druk moesten zetten om de prijzen bij de aanbiedingen voor de HSL-Zuid te verlagen.

Vervolgens vonden in november in een hotel in Hoofddorp, gedurende twee dagen, gesprekken plaats over de prijzen op onderdelen van de aanbesteding. Hierover werd overlegd met de landsadvocaat. Als die gesprekken daadwerkelijk aangemerkt zouden worden als "onderhandelingen" zou dat de positie van de overheid bij de Raad van Arbitrage, die zich nog moest uitspreken over de mislukte aanbesteding, ondermijnen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief