Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Alternatief oppositie voor prepensioenplan

23 sep 04

Werknemers moeten ook in de toekomst samen sparen om eerder te kunnen stoppen met werken. Behalve met geld kunnen zij ook sparen door bijvoorbeeld atv- of vakantiedagen in te leggen. Voor mensen met zware beroepen moet het mogelijk zijn om na veertig dienstjaren te stoppen met werken.

Met deze combinatie van het huidige stelsel voor prepensioen en een nieuwe levensloop denken de PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie en LPF een alternatief te hebben gevonden voor de kabinetsplannen. Het plan is donderdag door de partijen gepresenteerd.

Het kabinet wil de fiscale aftrek voor VUT- en prepensioenpremies per 1 januari 2006 afschaffen, zodat werknemers langer zullen doorwerken. Tegen deze maatregelen bestaat groot maatschappelijk verzet. De partijen doen een "oproep aan het kabinet om in alle redelijkheid serieus te luisteren naar de brede maatschappelijke kritiek en het beleid aan te passen."

Volgens de oppositiepartijen zou het kabinet in plaats van met harde ingrepen te komen eerst afspraken moeten proberen te maken met de sociale partners over een verhoging van de arbeidsparticipatie. Als het lukt om "prestatieafspraken" hierover te maken zijn er misschien geen wijzigingen nodig, menen de vijf partijen.

SP-leider Marijnissen wees erop dat de arbeidsparticipatie de afgelopen jaren al is gestegen en dat Nederland internationaal helemaal niet slecht scoort. Volgens hem werken Nederlands gemiddelde tot hun 62,5 jaar, terwijl het EU-gemiddelde 61 jaar is. De oppositiepartijen hebben volgens PvdA-leider Bos bewust niet gekozen voor een uitgewerkt systeem. Ze noemen ook geen leeftijd waarop mensen met werken zouden moeten kunnen stoppen.

Ze zijn voor maatwerk per bedrijfstak, en bovendien denken zij door alleen met enkele uitgangspunten te komen meer te kunnen bereiken bij het kabinet en de regeringsfracties. "Dan maak je meer kans de zaak in beweging te krijgen dan wanneer je komt met een tot in twintig onderdelen uitgewerkte regeling", aldus Bos.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief