Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kerry komt met eigen antiterreurplan

26 sep 04

De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat John Kerry heeft vrijdag een eigen plan op tafel gelegd voor de terreurbestrijding en de verbetering van de binnenlandse veiligheid. Zijn opzet is volgens Kerry "harder, intelligenter en effectiever" dan de aanpak van president Bush.

In een rede in Philadelphia zei Kerry dat president Bush de werkelijke strijd tegen terreur, die tegen onder anderen Osama bin Laden en al-Qaeda, heeft ingeruild tegen een peperdure oorlog in Irak, die bondgenoten alleen maar heeft afgeschrikt en de VS onveiliger heeft gemaakt. Het is volgens Kerry daarom tijd om nu een samenhangend nationaal en internationaal beleid op te stellen, met nadrukkelijk oog voor verbetering van de relaties met het buitenland.

Kerry ontvouwde een zevenpuntenplan, dat overigens op veel punten niet anders is dan de huidige beleidspunten van president Bush. Kerry wil de strijdkrachten en inlichtingendiensten beter uitrusten, harder optreden tegen de financiering en bewapening van terroristen en beter voorkomen dat terroristen ergens onderdak kunnen vinden of gerekruteerd kunnen worden.

Hij onderstreepte ook de noodzaak van het bevorderen van vrijheid en democratie in veel moslimlanden en een hernieuwde samenwerking met oude bondgenoten. Amerikaanse commentatoren zeiden vrijdag dat vooral dat laatste een kernpunt is voor Kerry. Bovendien wilde de Democraat graag laten zien dat hij ook een visie heeft op terreurbestrijding.

Onder anderen president Bush heeft Kerry verweten dat hij weliswaar veel kritiek heeft, maar zelf nog nooit een ander plan heeft ingediend. De Democraat wees zijn gehoor vrijdag verscheidene malen op vermeende tekortkomingen in het huidige beleid. Zo zei hij dat alle Amerikanen die willen vliegen nu lang in de rij moeten staan voor veiligheidscontroles, maar dat de luchtvracht intussen vrijwel ongecontroleerd de vliegtuigen binnen gaat.

Hij repte ook van onvoldoende financiering van veiligheidsdiensten wegens de steeds hogere kosten van de oorlog in Irak. Bush heeft in de ogen van Kerry tot dusver ook te weinig oog gehad voor de "intussen toegenomen" nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea en Iran. Ook is Bush ten onrechte niet opgetreden tegen de financiering van terreurgroepen door partijen in bondgenoot Saoedi-Arabië.

Een derde fout die Bush volgens Kerry heeft gemaakt is het niet opstellen van een goed internationaal programma om te voorkomen dat grote hoeveelheden afgeschreven nucleair materiaal in Rusland in handen kunnen vallen van kwaadwillenden.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief