Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Overgangsregeling VUT verpest lichtpuntje vakbeweging

28 sep 04

De vakbeweging noemt het voorstel van de coalitiepartijen om de ontslagvergoeding tot een nettojaarsalaris op te rekken een verbetering ten opzichte van de plannen van het kabinet. Dat wilde de ontslagvergoeding voor mensen die in de WW komen, beperken tot scholing en bemiddeling naar een andere baan.

CNV-voorman Terpstra waarschuwde dinsdag direct voor te veel optimisme. Daarentegen zijn de FNV, het CNV en MHP tegen het plan van de coalitiefracties om de fiscale aftrek van VUT- en prepensioenpremies in stand te houden voor werknemers die volgend jaar 55 jaar of ouder zijn. Het kabinet ging uit van 57 jaar.

"Dat betekent dat jongere werknemers meer moeten betalen voor die overgangsregeling", zei FNV-voorzitter De Waal. "De meeste werknemers zijn nog altijd jonger dan 55 jaar. Wij willen een nieuwe regeling." De voorzitters - met Verhoeven van MHP - waren dinsdag aanwezig bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Zij zeiden vol vuur de acties door te zetten.

De bonden en andere maatschappelijke organisaties demonstreren 2 oktober tegen de plannen van het kabinet. Zij reageerden verder boos op de suggestie van D66-leider Dittrich dat de vakbonden en oppositie onjuiste verhalen vertellen over de kabinetsplannen. "Schandalig. Alsof wij list en bedrog zouden verspreiden", zei Terpstra.

Het ligt aan het kabinetsbeleid dat mensen demonstreren, vulde De Waal aan. "Het kabinet wil niet luisteren naar alle alternatieven die er liggen." De Waal noemt de dekking die de coalitiepartijen hebben aangedragen voor de 1,1 miljard euro aan alternatieven, "heel wankel". VNO-NCW is positief over de wijzigingsvoorstellen die de drie coalitiepartijen hebben ingediend.

De werkgeversorganisatie is tevreden over de ruimere overgangsregeling voor VUT en prepensioen, de handhaving van het grijs kenteken en het terugdraaien van een aantal bezuinigingen op onderwijs. Toch ziet de vereniging voor ondernemers nog een aantal belangrijke "knelpunten" die moeten worden weggenomen.

De energiebelasting voor bedrijven, de ecotax, "schiet nog altijd erg door". Ook het plan om de ontslagvergoeding deels (tot een netto jaarsalaris) in stand te houden, is voor VNO-NCW onvoldoende. De werkgevers die verenigd zijn in MKB-Nederland, zijn minder te spreken over de plannen van de coalitiepartijen.

Evenals de maatregelen van het kabinet komen de kosten voor de wijzigen van de kabinetsplannen vooral terecht bij het midden- en kleinbedrijf (MKB), zegt de organisatie. Als voorbeeld noemt MKB-voorzitter Hermans de verlaging van de fiscale subsidie voor milieuvriendelijke investeringen.

In tegenstelling tot VNO-NCW is MKB-Nederland samen met de vakbonden kritisch over de ruimere overgangsregeling voor VUT en prepensioen. De kosten van 3 miljard euro moeten werkgevers en jonge werknemers betalen, aldus de organisatie. MKB-Nederland en VNO-NCW ageren wel samen tegen de verhoging van de ecotax.

De werkgevers zijn volgens bronnen bereid om de verlaging van de WAO-premie uit te stellen en een hogere WW-premie te betalen, als deze maatregel van tafel gaat.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief