Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet 'verbaasd' over CPB-kritiek op VUT-plan

8 okt 04

Het kabinet heeft vrijdag 'verbaasd' gereageerd op een notitie van het Centraal Planbureau (CPB) met harde kritiek op de voorgenomen ingreep in VUT en prepensioen. Vice-premier Zalm sprak vrijdag na de ministerraad van een "onevenwichtig en onvolledig stuk''. De toon ervan typeerde hij als "minder zakelijk dan we van het CPB gewend zijn''.

Volgens Zalm is de stellingname van het planbureau moeilijk te rijmen met eerdere studies van het instituut. Daarin werd gewezen op de noodzaak de kosten van de vergrijzing terug te dringen. De vice-premier noemde de notitie van het CPB "te snel geschreven en daardoor onhandig geformuleerd''.

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2006 de fiscale aftrek van VUT- en prepensioenpremies afschaffen, zodat die regelingen minder aantrekkelijk worden en werknemers langer aan de slag blijven. Als alternatief komt het kabinet met een levensloopregeling, waarmee gespaard kan worden voor allerlei vormen van verlof.

Maar volgens het planbureau zullen de sociale partners in CAO's toch afspraken blijven maken over regelingen voor vroegpensioen, waardoor de kabinetsmaatregelen geen effect sorteren. De ingreep in de VUT noemt het planbureau een "paardenmiddel''. Het stelt voor de VUT een andere vorm te geven, waardoor het aantrekkelijker wordt om langer te blijven werken. De levensloopregeling is volgens het CPB alleen aantrekkelijk voor de hogere inkomens.

Zalm veegde de kritiek vrijdag van tafel. Volgens hem zullen CAO-afspraken zonder fiscale steun erg duur worden. De 'spaar-VUT' die het CPB voorstelt, legt de kosten bij de jongere generatie, aldus de vice-premier. En dat de levensloopregeling onbetaalbaar wordt voor de lagere inkomens, bestreed hij ook. Werknemers hoeven straks geen prepensioenpremies meer te betalen, waardoor ze geld overhouden om voor de levensloopregeling te sparen, aldus Zalm.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken zal vrijdagmiddag met CPB-directeur Don over de notitie spreken.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief