Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Vakbonden sceptisch over 'verkenner' Van der Knaap

11 okt 04

De vakbonden hebben lauw gereageerd op het initiatief van het kabinet om staatssecretaris Van der Knaap van Defensie te laten bekijken of het vastgelopen overleg kan worden hervat. Ze zien geen enkele reden om hun voor donderdag aangekondigde staking in het openbaar vervoer af te gelasten.

Directe resultaten van het gesprek dat Van der Knaap maandag heeft gevoerd met de FNV bleven uit. "De conclusie is dat het zorgelijk blijft", citeerde maandag een woordvoerder van de FNV federatiebestuurder T. Heerts na afloop van diens gesprek met de staatssecretaris. "Van der Knaap heeft vooral geluisterd."

Van de kant van het kabinet werden geen mededelingen gedaan. Voorafgaande aan het overleg meldde FNV-voorzitter De Waal dat praten alleen zin heeft als het kabinet een "helder signaal" afgeeft dat het bereid is af te stappen van het tot dusver ingenomen standpunt. Vice-premier Zalm lijkt volgens De Waal juist het tegenovergestelde te doen.

Zalm onderstreepte dat Van der Knaap geen mandaat heeft om namens het kabinet toezeggingen te doen. Volgens hem is de staatssecretaris op verzoek van minister De Geus van Sociale Zaken slechts bezig "te kijken hoe de vlag erbij hangt". Deze interpretatie van de verzoeningspoging was voor De Waal extra reden sceptisch te zijn. CNV-voorzitter Terpstra omschreef de rol van de staatssecretaris en oud-CNV-bestuurder als die van "kwartiermaker".

"Hij kan niet bemiddelen, want hij zit zelf in het kabinet." Terpstra zei meer te verwachten van iemand die boven de partijen staat. Daarbij noemde hij SER-voorzitter Wijffels. Het overleg tussen kabinet en sociale partners liep dit voorjaar vast. De vakbonden zijn vooral faliekant tegen de kabinetsplannen de fiscale voordelen bij VUT en vroegpensioen af te schaffen.

De bonden hielden 2 oktober een massaal bezochte demonstratie in Amsterdam en kondigden grote acties aan. En zo gaat donderdag 24 uur lang het openbaar vervoer plat en staan er in tal van bedrijfstakken estafettestakingen op de rol. De Nederlandse Spoorwegen vrezen forse schade van de stakingen en gaan waarschijnlijk na afloop bij de bonden een claim indienen. Datzelfde overwegen streekvervoerders als Connexxion, Arriva en BBA.

De werkgeversorganisatie voor deze branche, VWOV, steunt de actie niet en heeft de vakbonden gevraagd om werkwilligen niets in de weg te leggen en de acties zo in te richten dat passagiers zo min mogelijk hinder ondervinden. De ANWB heeft gewaarschuwd voor extra verkeersdrukte en raadt automobilisten aan donderdag zo vroeg mogelijk van huis te vertrekken dan wel thuis te blijven.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief