Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Politiekorpsen EU bestrijden samen terreur

12 okt 04

De politiekorpsen van de 25 lidstaten van de Europese Unie gaan nauwer samenwerken op het gebied van de bestrijding van terrorisme. Dat is een van de uitkomsten van een tweedaagse vergadering die de korpsen maandag en dinsdag in Den Haag hielden. De bijeenkomst van politiechefs van alle EU-landen werd geleid door het Nederlandse voorzitterschap van de EU.

De korpsen stellen een plan op om elkaar te ondersteunen in het geval van een terroristische aanval in een van de lidstaten. Dat gebeurt door het sturen van deskundigen en door het opzetten van een ondersteunende eenheid. Ook de samenwerking van de inlichtingendiensten in Europa op het gebied van terrorismebestrijding wordt ge‹ntensiveerd. Daarbij is speciale aandacht voor de rol van de politie bij het opsporen van personen die gerekruteerd worden door terroristische organisaties.

In september bleek nog tijdens de conferentie Europese Commissie Justitie, ook georganiseerd in het verlengde van het huidige Nederlandse voorzitterschap van de EU, dat het op dit moment slecht is gesteld met de terreurbestrijding in de EU.

Dat was onder meer de conclusie van minister Donner van Justitie en de voormalig onderdirecteur van de Europese politieorganisatie Europol, Willy Bruggeman. Dat komt voor een belangrijk deel door het uitblijven van feitelijke samenwerking tussen de opsporings- en veiligheidsdiensten van de lidstaten en vaak ook de "onwil" bij deze diensten om samen te werken.

Een belangrijke conclusie uit het EU-congres van vorige maand was dat politie en andere opsporings- en inlichtingendiensten de maatregelen die binnen de EU na de aanslagen in de VS en Madrid zijn genomen, nauwelijks toepassen.

Volgens hoofdcommissaris J. Wiarda, die voorzitter is van het overleg van de Europese politiechefs, gaat daar verbetering in komen. Door de vorming van gezamenlijke onderzoekteams met rechercheurs uit verschillende lidstaten, komt er een gezamenlijk doel.

Om dan resultaten te boeken, moeten de beschikbare gegevens worden gedeeld. "Dit moet de drempel om informatie met elkaar uit te wisselen, wegnemen. Daar zit een grote slag voor verbetering", concludeert Wiarda.

De Europese politiebazen kregen dinsdag een demonstratie van zes Bijzondere Bijstands Eenheden (BBE's) (anti-terreureenheden) voorgeschoteld. In de oefening moesten de anti-terreurteams uit onder meer Nederland, België, Duitsland gezamenlijk een door terroristen gekaapt schip in de haven van Rotterdam heroveren. De elitetroepen enterden de boot in een snelle actie met duikgroepen, met speedboten en via helikopters.

Op de bijeenkomst van de Europese politiekorpsen is ook nog besloten meer samen te werken om de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad aan te pakken. Het gaat daarbij vooral om georganiseerde misdaad uit Oost-Europa en de westelijke Balkan, drugscriminaliteit, computercriminaliteit als kinderporno, drugscriminaliteit en valsemunterij. De komende tijd worden er met ondersteuning van Europol concrete actieplannen opgesteld en acties voorbereid om het besproken beleid uit te voeren.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief