Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Motie van wantrouwen tegen De Geus

14 okt 04

De linkse oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks dienen donderdagavond tijdens het debat over het minimumloon een motie van wantrouwen in tegen minister De Geus van Sociale Zaken.
Volgens de drie partijen heeft de CDA-bewindsman tijdens een spoeddebat kansen genoeg gehad om een verlaging van het minimumloon af te wijzen en heeft hij die niet gegrepen. Dat is volgens de partijen het zoveelste voorbeeld dat De Geus zelf bijdraagt aan slechte verhoudingen met de vakbeweging.

De Geus heeft reageerde donderdag afhoudend op een plan van de coalitiefracties om het ontduiken van het wettelijke minimumloon mogelijk te maken. Tijdens het spoeddebat in de Tweede Kamer noemde hij het minimumloon bij herhaling "de sociale norm voor een fatsoenlijk bestaan".

Hij daagde de regeringspartijen uit "met iets te komen dat mij kan overtuigen". De Geus liet verder weten dat de discussie over verlaging van het minimumloon "niet helpt" bij de "constructieve" pogingen van staatssecretaris Van der Knaap om de verhouding tussen kabinet en sociale partners te herstellen.

CDA, VVD en D66 willen bedrijven toestaan om bijstandsgerechtigden tijdelijk voor minder dan het minimumloon in dienst te nemen. Het moet gaan om mensen die anders nauwelijks een kans hebben aan de slag te komen. Die zouden tegen 80 of 90 procent van het minimumloon moeten gaan werken. Voorwaarde moet zijn dat het bedrijf hen perspectief biedt op een baan tegen een normaal CAO-loon.

De fractieleiders Verhagen (CDA), Van Aartsen (VVD) en Dittrich (D66) hebben daar deze week afspraken over gemaakt. Dat gebeurde op verzoek van de VVD. Het CDA ging akkoord omdat de liberalen bereid bleken bezoeken aan de huisarts buiten de no-claimregeling in de gezondsheidszorg te houden.

De oppositiefracties (met uitzondering van de LPF) reageerden donderdag verbijsterd op de afspraak, die naar buiten kwam op de dag van de vakbondsacties tegen het kabinetsbeleid. Tijdens het spoeddebatje sprak PvdA-leider Bos van "een dom plan op het allerdomste moment". Volgens hem frustreren de regeringsfracties de pogingen van Van der Knaap om de verhoudingen tussen kabinet en vakbonden te verbeteren.

De oppositie vreest dat het coalitieplan het hele minimumloon op losse schroeven zet. Zij betoogde dat er veel betere manieren zijn om langdurig werklozen aan de slag te krijgen, zoals fiscale loonkostensubsidies en gesubsidieerde banen. Daarop heeft het kabinet juist drastisch bezuinigd.

D66-Kamerlid Bakker wees er tijdens het spoeddebat op dat het eerste Paarse kabinet met een soortgelijk plan is gekomen. Het wetsvoorstel van toenmalig PvdA-minister Melkert van Sociale Zaken haalde toen echter niet de eindstreep, volgens Bakker omdat het "krakkemikkig was uitgewerkt".

De drie regeringsfracties onderstreepten dat hun plan, waarvan de details nog moeten worden uitgewerkt, uitsluitend is bedoeld om meer langdurig werklozen aan een baan te helpen. Zij hebben niet de intentie de hoogte van het wettelijk minimumloon ter discussie te stellen. De vakbeweging is woedend over het plan.

FNV-voorzitter De Waal sprak van een provocatie. Hij daagde Van Aartsen uit zelf eens onder het minimumloon te gaan werken. Steun kregen de coalitiefracties van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die sprak van een interessant plan dat langdurig werklozen de kans biedt werkervaring op te doen. VNO-NCW is overigens voorstander van een algehele verlaging van het minimumloon.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief