Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Rechters voelen zich gehinderd door kritiek Kamer

20 okt 04

Rechters en officieren van justitie vinden dat zij hun werk minder goed kunnen doen door de scherpe uitlatingen van Tweede Kamerleden naar aanleiding van de vrijspraak van Eric O.. Parlementariërs zouden met hun kritiek de scheiding der machten niet respecteren. Dat heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR) woensdag laten weten.

De NVVR, de beroepsorganisatie van rechters en officieren van justitie, vindt dat Kamerleden enige terughoudendheid moeten betrachten. De zware kritiek die Tweede Kamerleden na de uitspraak van de rechtbank in Arnhem op het Openbaar Ministerie (OM) uitten, zou de onafhankelijkheid van de rechter kunnen aantasten, meent de organisatie. De NVVR wijst erop dat de zaak-Eric O. nog niet is afgerond.

PvdA-Kamerlid en oud-rechter Wolfsen kan zich wel vinden in de kritiek van de vereniging. "Aan de ene kant vind ik dat we mogen zeggen wat we willen, en dat Kamerleden zelfs moeten zeggen wat ze vinden, maar zolang een zaak onder de rechter is, moeten we zwijgen."

In de zaak-Eric O. was er echter iets anders aan de hand, vindt Wolfsen. Daarbij gaf de uitspraak aanleiding om vragen te stellen over de rol die het Openbaar Ministerie heeft gespeeld. Dat is volgens de PvdA'er dan gerechtvaardigd, ook al is de zaak nog niet af, omdat nog hoger beroep kan worden ingesteld.

CDA'er Van Haersma Buma noemt het "begrijpelijk" dat de NVVR aan de bel trekt, maar hij vindt ook dat Kamerleden zich niet afzijdig hoeven te houden, als de baas van het OM verregaande uitspraken over een zaak doet. Voorzitter De Wijkerslooth van het college van procureurs-generaal zei voor het proces onder meer dat er een redelijk vermoeden van schuld bestond. Hij sprak daarbij van een verdenking van moord, doodslag of dood door schuld. "We doen geen uitspraken over de beslissing van het OM om te onderzoeken of te vervolgen maar wel over de manier waarop daarover is gecommuniceerd", aldus Van Haersma Buma.

Zijn VVD-collega Van Baalen is het volstrekt oneens met de kritiek van de NVVR. Hij vindt dat Kamerleden een speciale verantwoordelijkheid hebben en zich daarover moeten kunnen uitspreken. "Wij hebben Eric O. naar een gevaarlijk land gestuurd, Irak." Als de sergeant-majoor vervolgens "buitengewoon onzorgvuldig" is behandeld, kan de Kamer zich niet stilhouden, vindt Van Baalen. Hij herinnert eraan dat O. geboeid is afgevoerd en in Nederland gedetineerd heeft gezeten, alsof hij een misdadiger was.

D66-fractieleider Dittrich, oud-rechter, vindt ook dat De Wijkerslooth de reacties van de Kamerleden heeft uitgelokt. "Als je zo hoog inzet, vraag je om een reactie van de Kamerleden." De NVVR kan de kritiek dus beter richten op het OM.

De NVVR voert regelmatig overleg met de Kamercommissie voor justitie. Het is niet de eerste keer dat de beroepsvereniging zich kritisch uitlaat over Kamer of kabinet. Toen minister Remkes (Binnenlandse Zaken) zijn verbazing uitsprak over de straf die de rechtbank Volkert van der G. oplegde, trok de NVVR ook aan de bel.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief